Nawigacja

Okupacja sowiecka i losy Polaków w ZSRS

  • Sowieckie Piekło 1939 – 1956 Sowieckie Piekło 1939 – 1956 Ekspozycja stanowiła zwieńczenie projektu edukacyjnego poświęconego tematyce sybirackiej realizowanego wspólnie z Gimnazjum nr 6 w Poznaniu. W głównej mierze dotyczy tragedii Polaków, którzy znaleźli się pod okupacją sowiecką w 1939 r. Oprawę plastyczną wystawy tworzy makieta sowieckiego łagru. Plansze zawierają fotografie i dokumenty, a także komentarz historyczny.
  • Zagłada polskich elit. Akcja AB-Katyń Zagłada polskich elit. Akcja AB-Katyń Akcja AB i mord w Katyniu były najbardziej jaskrawymi przykładami akcji represyjnych przeprowadzonych w latach 1939–1941 na ziemiach polskich pod niemiecką i sowiecką okupacją. W czasie „operacji katyńskiej” zamordowano około 22 tys. ludzi. Szacuje się, iż w trakcie akcji AB Niemcy rozstrzelali ok. 6,5 tys. Polaków.
  • Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach 1939–1941 Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach 1939–1941 Ekspozycja przybliża wydarzenia na terenach, które obecnie wchodzą w skład województwa podkarpackiego, a w latach 1939–1941 znajdowały się pod okupacją sowiecką.
  • Sybiracy – Zesłańcy – Deportowani Sybiracy – Zesłańcy – Deportowani Tematem ekspozycji są losy zesłanych w głąb Rosji i Związku Sowieckiego.
  • Polacy na Syberii Polacy na Syberii Losy Polaków na Syberii to temat rozległy, wielowątkowy i różnorodny. Ma on długą historię, sięgającą pierwszych zsyłek zorganizowanych podczas konfederacji radomskiej. Ofiarami deportacji byli głównie mężczyźni, uczestnicy walk zbrojnych lub działań konspiracyjnych.
  • Powstańczy zryw w Czortkowie w 1940 roku Powstańczy zryw w Czortkowie w 1940 roku Na początku stycznia 1940 r. zaobserwowano, że część stacjonujących w mieście żołnierzy sowieckich wyjechała na front fiński. W takiej sytuacji polscy konspiratorzy postanowili opanować miasto: koszary, więzienie, szpital, pocztę i dworzec kolejowy. Stamtąd mieli wyruszyć zdobytym pociągiem przez Zaleszczyki do Rumunii. Aby opóźnić pościg, planowali wysadzenie mostu na Serecie. Ekspozycja upamiętnia zryw w Czortkowie oraz jej uczestników.
  • »Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas...« Internowani w latach 1944–1947 »Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas...« Internowani w latach 1944–1947 Na wystawie przedstawiono akcję „Burza” na ziemiach północno-wschodnich, aresztowanie i internowanie żołnierzy AK, liczebność transportów i rozmieszczenie obozów NKWD w ZSRR, w których więziono internowanych Polaków oraz losy poszczególnych osób.
  • Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR (1939–1941) Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR (1939–1941) Wystawa przedstawia sowiecki aparat represji po agresji ZSRS na Polskę 17 września 1939 r., historię deportacji ludności polskiej z terenu dawnego województwa białostockiego, mechanizmy tworzenia list deportacyjnych, przebieg aresztowań, drogę i pobyt na zesłaniu. Kolejne części ekspozycji poświęcone są czterem deportacjom i ich charakterystyce.
do góry