Nawigacja

Okupacja sowiecka i losy Polaków w ZSRS

Sybiracy – Zesłańcy – Deportowani

Tematem ekspozycji są losy zesłanych w głąb Rosji i Związku Sowieckiego.

Oprócz informacji o Polakach zsyłanych w głąb Rosji w latach 1768–1956 zamieszczono materiały przekazane przez osoby mieszkające obecnie w województwie podkarpackim, które były deportowane lub internowane w ZSRS. Na kilkunastu planszach zaprezentowano fotografie, dokumenty i pamiątki z zesłania. Osobna plansza poświęcona jest działalności Związku Sybiraków oraz staraniom o zachowanie pamięci o Golgocie Wschodu.

Autorzy:
Ewa Dziobak, Katarzyna Kyc, Bogusław Kleszczyński
Oprawa graficzna i skład: Mirosław Surdej, dr Marcin Krzanicki

Informacja techniczna:
Wersja wewnętrzna
Liczba paneli: 16
Wymiary: 100 cm x 70 cm
Wersja językowa: polska

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałem IPN w Rzeszowie:

Katarzyna Kyc, tel. 17 867-30-28
e-mail: katarzyna.kyc@ipn.gov.pl
Ewa Dziobak, tel. 17 860-60-26
e-mail: ewa.dziobak@ipn.gov.pl

Liczba wejść: 37670, od Data publikacji 03.09.2014
do góry