Nawigacja

Okupacja sowiecka i losy Polaków w ZSRS

»Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas...« Internowani w latach 1944–1947

Na wystawie przedstawiono akcję „Burza” na ziemiach północno-wschodnich, aresztowanie i internowanie żołnierzy AK, liczebność transportów i rozmieszczenie obozów NKWD w ZSRR, w których więziono internowanych Polaków oraz losy poszczególnych osób.

Ekspozycję otworzył 3 lipca 2004 r. prezydent Ryszard Kaczorowski, w ramach białostockich obchodów sześćdziesiątej rocznicy akcji „Burza”.

Autorzy:

dr Marcin Markiewicz, dr Marcin Zwolski

Konsultacja merytoryczna: dr Jan Jerzy Milewski, dr Ewa Rogalewska

Projekt graficzny: dr Marcin Markiewicz

Informacja techniczna:

Wystawa do prezentacji we wnętrzach, 28 paneli o wymiarach 100X70 cm.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej w Białymstoku:  

Paweł Kalisz, OBEP IPN Białystok, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, tel. (85) 664 57 85, e-mail: pawel.kalisz@ipn.gov.pl

 

Liczba wejść: 22591, od Data publikacji 06.08.2015
do góry