Nawigacja

Okupacja sowiecka i losy Polaków w ZSRS

Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR (1939–1941)

Wystawa przedstawia sowiecki aparat represji po agresji ZSRS na Polskę 17 września 1939 r., historię deportacji ludności polskiej z terenu dawnego województwa białostockiego, mechanizmy tworzenia list deportacyjnych, przebieg aresztowań, drogę i pobyt na zesłaniu. Kolejne części ekspozycji poświęcone są czterem deportacjom i ich charakterystyce.

Następnie przedstawione zostały losy represjonowanych, w tym szczególnie losy dzieci polskich oraz żołnierzy Armii Polskiej, oraz repatriacja ludności polskiej ze Związku Sowieckiego. Na wystawie przedstawiono kopie dokumentów, map, fotografii, listów, przedmioty codziennego użytku oraz pamiątki przywiezione z Syberii i Kazachstanu, wykonane przez zesłańców. Wernisaż odbył się 13 wrzesnia 2002 r. w Białymstoku podczas II Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

Autor:

dr Ewa Rogalewska

Współpraca: dr Jan Jerzy Milewski, dr Marcin Markiewicz

Konsultacja merytoryczna: dr Jan Jerzy Milewski

Projekt graficzny: dr Marcin Markiewicz

Informacja techniczna:

Wystawa do prezentacji we wnętrzach, 28 paneli 70X100 cm.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałem IPN w Białymstoku:  

Paweł Kalisz, IPN Białystok, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, tel. (85) 664 57 85, e-mail: pawel.kalisz@ipn.gov.pl

Liczba wejść: 24712, od Data publikacji 06.08.2015
do góry