Nawigacja

Polskie Państwo Podziemne

  • Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę – wystawa do pobrania Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę – wystawa do pobrania Wystawa elementarna została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Centrala w Warszawie i przedstawia podstawowe informacje o powstańczym zrywie w naszej stolicy w sierpniu i we wrześniu 1944 roku.
  • Powstanie Warszawskie Powstanie Warszawskie Wystawa ta jest planszową prezentacją przybliżającą odbiorcy zarówno genezę Powstania Warszawskiego, jego dramatyczny przebieg, straty poniesione przez powstańców, jak i późniejsze ich losy. Komentarz historyczny stanowi uzupełnienie nierzadko wstrząsających zdjęć.
  • Dni Powstania. Warszawa 1944 Dni Powstania. Warszawa 1944 Wystawa przygotowana w 60. rocznicę Powstania Warszawskiego (z okazji 70. rocznicy uzupełniona i rozbudowana) prezentuje kolejne dni zmagań – walkę przeszło 50 tys. ochotników-powstańców, znaczących swój szlak bojowy odwagą i poświęceniem. Odsiecz oddziałów Armii Krajowej płynącą z różnych stron, nawet z dalekiej Nowogródczyzny.
  • Powstańcze biografie – łódzkie echa powstania warszawskiego Powstańcze biografie – łódzkie echa powstania warszawskiego Siedemdziesiąta rocznica wybuchu powstania warszawskiego – jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski – skłoniła pracowników Oddziału IPN w Łodzi do pokazania związków naszego miasta z Warszawą w czasie II wojny światowej.
  • Burza. Armia Krajowa w 1944 roku Burza. Armia Krajowa w 1944 roku Całość ekspozycji składa się z kilku części stanowiących osobne bloki tematyczne. Otwierają je tablice ilustrujące przygotowania do planu „Burza”. Następnie pokazane zostały działania oddziałów Armii Krajowej na Wołyniu, a także wydarzenia w Wilnie oraz powstanie lwowskie. Kolejny rozdział poświęcony jest przejściu oddziałów wołyńskich i lwowskich na Rzeszowszczyznę, w Krośnieńskie i Dębickie.
  • Polska Walcząca Polska Walcząca Wystawa przypomina o Polskim Państwie Podziemnym – zjawisku wyjątkowym w okupowanej w latach II wojny światowej Europie. Opowiada o początkach polskiej konspiracji we wrześniu 1939 r., jej rozwoju i różnorodnych formach walki podziemnej przeciwko obu okupantom − zarówno Niemcom, jak i Sowietom.
  • Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939–1944/45 Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939–1944/45 Wystawa przybliża historię polskiej konspiracji cywilnej i wojskowej w czasie II wojny światowej, wprowadza w strukturę organizacyjną Polskiego Państwa Podziemnego na Rzeszowszczyźnie, przedstawia formy i metody walki z okupantem.
  • Dla Polski Walczącej – żołnierze Okręgu Łódź Armii Krajowej »Barka« Dla Polski Walczącej – żołnierze Okręgu Łódź Armii Krajowej »Barka« Wystawa powstała w siedemdziesiątą rocznicę powołania do życia Armii Krajowej – największej siły zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego. Wyeksponowano na niej wysiłek podziemia niepodległościowego w Łodzi, gdzie warunki pracy konspiracyjnej były odmienne i różniły się od warszawskich.
  • Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” – kontynuatorka „Gryfa Kaszubskiego” utworzonego na przełomie 1939 i 1940 r. – była największą na Pomorzu Gdańskim podziemną regionalną organizacją konspiracyjną o charakterze wojskowo-cywilnym. Działała od połowy 1941 r. do końca marca 1945 r. Szczególną aktywność przejawiała na terenach wiejskich i leśnych, prowadząc działania sabotażowe i walkę zbrojną przeciw niemieckiemu okupantowi.
do góry