Nawigacja

Zbrodnia Katyńska

  • Zbrodnia Katyńska Zbrodnia Katyńska Zachęcamy do zapoznania się z wystawą Instytutu Pamięci Narodowej.
  • Zbrodnia Katyńska. Wielkopolanie w dołach śmierci Katynia, Charkowa i Miednoje. Zbrodnia Katyńska. Wielkopolanie w dołach śmierci Katynia, Charkowa i Miednoje. W związku z obchodzoną w 2010 r. siedemdziesiątą rocznicą Zbrodni Katyńskiej poznański oddział IPN przygotował wystawę o tematyce katyńskiej. Ekspozycja, oprócz ogólnych kwestii dotyczących tego zagadnienia, jak sojusz przeciw Polsce dwóch ościennych mocarstw, opis uruchamiania sowieckiej machiny zbrodni wiosną 1940 r. czy wreszcie sprawę kłamstwa katyńskiego, posiada również mocno rozbudowany wątek wielkopolski.
  • Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana Ekspozycja prezentuje ofiary zbrodni katyńskiej i jej mocodawców.
  • Zbrodnia katyńska Zbrodnia katyńska Informacja techniczna: wersja zewnętrzna, liczba paneli: 14, wymiary: 90 cm x 120 cm. Wersja językowa: polska
  • Katyń 1940 Katyń 1940 Wystawa plenerowa, zorganizowana we współpracy z prezydentem Białegostoku, przedstawia krótką historię i geografię zbrodni katyńskiej, fotogramy z ekshumacji oraz sylwetki zamordowanych osób z terenu dawnego woj. białostockiego.
  • Małopolanie w katyńskich dokumentach dr. Jana Robla Małopolanie w katyńskich dokumentach dr. Jana Robla Ekspozycja prezentuje kopie protokołów sporządzonych przez zespół dr. Robla. Każdy z nich zawiera dokładny spis przedmiotów i dokumentów znalezionych przy zwłokach polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów w 1940 r. w Katyniu. Do każdego z protokołu dołączono fotografię oficera.
  • Zagłada polskich elit. Akcja AB-Katyń Zagłada polskich elit. Akcja AB-Katyń Akcja AB i mord w Katyniu były najbardziej jaskrawymi przykładami akcji represyjnych przeprowadzonych w latach 1939–1941 na ziemiach polskich pod niemiecką i sowiecką okupacją. W czasie „operacji katyńskiej” zamordowano około 22 tys. ludzi. Szacuje się, iż w trakcie akcji AB Niemcy rozstrzelali ok. 6,5 tys. Polaków.
do góry