Nawigacja

1989

  • Pamiętny rok 1989 Pamiętny rok 1989 Wystawa przedstawia przemiany polityczne w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w., które, w połączeniu z korzystną koniunkturą międzynarodową, doprowadziły do obalenia ustroju komunistycznego i wyzwolenia się kraju spod dominacji sowieckiej.
  • Zachodźże czerwone słoneczko. Wybory ’89 w województwie katowickim Zachodźże czerwone słoneczko. Wybory ’89 w województwie katowickim Ekspozycja powstała z okazji 25. rocznicy częściowo demokratycznych wyborów do sejmu i senatu. Prezentuje ulotki propagandowe, afisze, plakaty i fotografie z okresu kampanii wyborczej i wyborów parlamentarnych w 1989 r.
  • Wybory ’89 Wybory ’89 Wystawa ukazuje jedno z najważniejszych wydarzeń najnowszej historii Polski. W ujęciu regionalnym, ograniczonym do obszaru Polski południowo-wschodniej, spróbowano przybliżyć atmosferę roku 1989, związaną z kampanią wyborczą prowadzoną przez Komitety Obywatelskie „Solidarność” i stronę koalicyjno-rządową.
do góry