Nawigacja

Bezpieka w PRL

 • Aparat represji na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956 Aparat represji na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956 Na wystawie przedstawiono powstanie i rozbudowę aparatu bezpieczeństwa, Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz rolę NKWD i „Smiersza” w procesie jego tworzenia.
 • UB w walce z podziemiem niepodległościowym i opozycją w województwie białostockim UB w walce z podziemiem niepodległościowym i opozycją w województwie białostockim Ekspozycja ukazuje działania Urzędu Bezpieczeństwa w świetle oryginalnych materiałów UB i SB. Pierwsza część przedstawia powstanie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku oraz Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego. Obok prezentowane są sylwetki ludzi bezpieki.
 • Twarze bezpieki 1944-1990 Twarze bezpieki 1944-1990 W dniu 22 lipca 2007 roku prezes IPN Janusz Kurtyka otworzył w Alejach Ujazdowskich (vis ả vis gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości) plenerową wystawę „Twarze Bezpieki 1944–1990”.
 • Służba Bezpieczeństwa wobec „Solidarności” 1980–1981 Służba Bezpieczeństwa wobec „Solidarności” 1980–1981 Wystawa przygotowana w trzydziestą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Przedstawia działania podejmowane przez aparat bezpieczeństwa wobec związku, w tym najważniejsze akcje represyjne, jak operacja „Brama” i sprawa obiektowa „Klan”. Opowiada o tym, w jaki sposób Służba Bezpieczeństwa traktowała liderów „Solidarności” (Lecha Wałęsę i Annę Walentynowicz). Zawiera fotokopie dokumentów SB, liczne zdjęcia z lat 1980–1981 oraz portrety oficerów bezpieki nadzorujących przedstawione działania.
 • Twarze warszawskiej bezpieki i Twarze mazowieckiej bezpieki Twarze warszawskiej bezpieki i Twarze mazowieckiej bezpieki Wystawy zostały przygotowane w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego dotyczącego struktur i metod działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej. Struktura warszawskiej „bezpieki” była unikalna w skali kraju. Po kolejnych reorganizacjach w Warszawie funkcjonowały obok siebie: w latach 1945–1956 Wojewódzki i Stołeczny Urząd Bezpieczeństwa Publicznego; w latach 1956–1975 Komenda Wojewódzka i Stołeczna Milicji Obywatelskiej.
 • „Zwyczajny” resort. Ludzie i metody „bezpieki” 1944–1956 „Zwyczajny” resort. Ludzie i metody „bezpieki” 1944–1956 Wystawa poświęcona jest aparatowi bezpieczeństwa – jego narodzinom i działalności operacyjnej, skierowanej przeciw podziemiu niepodległościowemu. Ukazuje powstanie „bezpieki”, szkolenie jej funkcjonariuszy, techniki pracy, spektakularne rozgrywki operacyjne, podczas których posługiwano się prowokacją, a nawet skrytobójstwem. Na wystawie można zobaczyć nieznane materiały fotograficzne i dokumenty ukazujące pracowników i współpracowników (agentów) Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
 • Z Archiwum X (Departamentu) Z Archiwum X (Departamentu) Wystawa poświęcona działalności Departamentu X Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, prezentuje historię powstania i działalności szczególnej pod wieloma względami komórki tego resortu.
 • Ludzie UB Ludzie UB Wystawa jest poświęcona kadrom organów bezpieczeństwa państwa w okresie powojennym. Historię UB – jak określano aparat bezpieczeństwa w latach 1944–1956 – stanowili specjalnie dobrani, przesiąknięci ideologią komunistyczną funkcjonariusze, którzy decydowali o losach, a często o życiu i śmierci tysięcy Polaków. Mieli oni w zasadzie nieograniczony zakres władzy; przez lata z wewnętrznym przekonaniem realizowali zadania zlecone im przez PPR/PZPR.
 • Oczy i uszy bezpieki. Metody inwigilacji społeczeństwa przez Służbę Bezpieczeństwa za pomocą środków technicznych: tajnej obserwacji, dokumentacji fotograficznej, perlustracji korespondencji i podsłuchów w latach 1956–1989 Oczy i uszy bezpieki. Metody inwigilacji społeczeństwa przez Służbę Bezpieczeństwa za pomocą środków technicznych: tajnej obserwacji, dokumentacji fotograficznej, perlustracji korespondencji i podsłuchów w latach 1956–1989 Ekspozycja jest pierwszą w Polsce próbą pokazania, jak Służba Bezpieczeństwa w latach 1956–1989 podsłuchiwała, podglądała i obserwowała społeczeństwo i w jaki sposób inwigilowano wszystkich, którzy sprzeciwiali się systemowi.
 • Twarze rzeszowskiej bezpieki Twarze rzeszowskiej bezpieki Ekspozycja stanowi podsumowanie dotychczasowych badań OBEP IPN nad działalnością komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w południowo-wschodniej Polsce w latach 1944–1989, przedstawia wybrane postacie funkcjonariuszy kadry kierowniczej UB (szefów, zastępców szefów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz naczelników wydziałów) oraz SB na Rzeszowszczyźnie

Wybierz Strony

do góry