Nawigacja

Kultura niezależna w PRL

  • Jarocin w obiektywie bezpieki Jarocin w obiektywie bezpieki Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Pracownicy IPN w Łodzi odnaleźli na początku 2004 r. materiały operacyjne służby bezpieczeństwa, dotyczące festiwalu rockowego w Jarocinie.
  • Plastyka niezależna Plastyka niezależna Wystawę zaprezentowano po raz pierwszy w listopadzie 2009 r. w ramach obchodów „Roku kultury niezależnej”. Ekspozycja, podzielona chronologicznie na trzy okresy: 1976–1980, 1980–1981 i 1981–1989, przedstawia najważniejsze przejawy niezależnego ruchu artystycznego w okresie tzw. pierwszej Solidarności i stanu wojennego: malarstwo, rzeźbę, rysunek, instalacje przestrzenne, kalendarze, pocztówki i plakaty.
  • Kultura Niezależna w Kościele w latach 80. Kultura Niezależna w Kościele w latach 80. Ekspozycja przygotowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach, w ramach projektu edukacyjnego Rok Kultury Niezależnej i jest próbą przybliżenia wydarzeń artystycznych i zjawisk kulturowych, które w latach osiemdziesiątych znalazły swe miejsce w kościołach katolickich w całym kraju.
  • »Puls« – nieregularny kwartalnik literacki 1977–1981 – fenomen wolnego słowa »Puls« – nieregularny kwartalnik literacki 1977–1981 – fenomen wolnego słowa Wystawa prezentuje dzieje niezależnego kwartalnika literackiego „Puls” w pierwszym, łódzkim okresie jego istnienia (1977–1981), na tle drugiego obiegu wydawniczego w PRL. Pokazano na niej sylwetki redaktorów, fragmenty artykułów oraz opis techniki druku kwartalnika.
  • Jacek Woźniak – wystawa rysunków Jacek Woźniak – wystawa rysunków Bardzo często posługiwano się językiem satyry, by kontestować rzeczywistość PRL, zręcznie omijając sito cenzury kontrolującej wszelkie przejawy życia społecznego. Mimo konsekwencji karnych, podejmowano ryzyko publikowania poza obiegiem oficjalnym. Jedną z osób, które toczyły zapasy z cenzurą, a później publikowały w prasie niezależnej, był związany z Rzeszowem rysownik Jacek Woźniak. Wystawa prezentuje rezultaty jego działalności jako niezależnego grafika i rysownika.
  • Książki poza cenzurą 1976–1989 Książki poza cenzurą 1976–1989 Wystawę przygotowano w ramach projektu edukacyjnego IPN Rok Kultury Niezależnej. Ekspozycja przybliża ważne zjawisko w najnowszych dziejach Polski − niezależny ruch wydawniczy, prezentując druki zwarte (książki), z pominięciem druków ulotnych i prasy.
do góry