Nawigacja

Opozycja w PRL

  • Studencki Komitet Solidarności. Bunt w imperium Studencki Komitet Solidarności. Bunt w imperium Zapraszamy do zapoznania się z wersją internetową lub wypożyczenia wystawy IPN. 7 maja 1977 r. w Krakowie z inspiracji Służby Bezpieczeństwa został zamordowany Stanisław Pyjas – student Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w działalność opozycyjną.
  • Federacja Młodzieży Walczącej - wystawa multimedialna Federacja Młodzieży Walczącej - wystawa multimedialna
  • Solidarność Walcząca Solidarność Walcząca Wystawa została przygotowana z okazji 25. rocznicy powstania Solidarności Walczącej, jednego z najważniejszych ugrupowań antykomunistycznej opozycji lat osiemdziesiątych.
  • KPN w Poznańskiem KPN w Poznańskiem Wystawa prezentuje działalność Konfederacji Polski Niepodległej w byłym województwie poznańskim. Na pierwszych dwóch panelach wystawy ukazano genezę powstania partii politycznej Konfederacja Polski Niepodległej w 1979 r., a także jej początki na terenie województwa poznańskiego.
  • Jerzy Korolkiewicz 1948–1995 Jerzy Korolkiewicz 1948–1995 Ekspozycja składa się z obrazów i wierszy Jerzego Korolkiewicza – członka NSZZ „Solidarność” od września 1980 r., współzałożyciela Białostockiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, członka Konfederacji Polski Niepodległej, redaktora, autora, drukarza i kolportera „Biuletynu Informacyjnego” – pisma Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN Obszaru Białystok.
  • Represje wobec wsi i ruchu ludowego w latach 1944–1956 Represje wobec wsi i ruchu ludowego w latach 1944–1956 Na kilkudziesięciu planszach zamieszczono zdjęcia ukazujące represje władz komunistycznych wobec mieszkańców wsi i ruchu ludowego, a także rolę ludowców w czasie II wojny światowej i po wojnie, m.in.: walkę Batalionów Chłopskich, działalność zakonspirowanych struktur partyjnych Stronnictwa Ludowego w ramach Polskiego Państwa Podziemnego, wprowadzenie dekretu o reformie rolnej, kolektywizację wsi, walkę z „kułakami”, proces szesnastu, powstanie i rozwój Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  • Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956–1990. Od »ostatnich« leśnych do »Solidarności« Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956–1990. Od »ostatnich« leśnych do »Solidarności« Wystawa okolicznościowa przygotowana została w związku z obchodami 30-lecia NSZZ „Solidarność”. Opór społeczny w Polsce południowo-wschodniej przedstawiono na przykładzie m.in. działalności ostatnich żołnierzy podziemia niepodległościowego, działań Kościoła katolickiego w konfrontacji z systemem komunistycznym, wydarzeń Marca ’68, działalności KPN, ROPCiO, NSZZ „Solidarność” i NZS.
  • Przyczółek Wolności. Niezależne Zrzeszenie Studentów w Rzeszowie 1980–1989 Przyczółek Wolności. Niezależne Zrzeszenie Studentów w Rzeszowie 1980–1989 Wystawa poświęcona jest pierwszej w powojennej Polsce niezależnej organizacji studenckiej, powstałej na fali wydarzeń 1980 r. Zebrane materiały dokumentują początki NZS na czterech rzeszowskich wyższych uczelniach, najważniejsze wydarzenia w okresie działalności legalnej, konspiracyjnej oraz reaktywację Zrzeszenia pod koniec lat 80. XX w.
  • Konfederacja Polski Niepodległej Konfederacja Polski Niepodległej Wystawa przygotowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie w 30. rocznicę powstania Konfederacji Polski Niepodległej, pierwszej niezależnej partii politycznej w bloku sowieckim. Za pomocą zdjęć, dokumentów i ulotek przedstawiono wieloletnie zmagania działaczy KPN o niepodległą Polskę.
  • Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie w latach 1980–1989 Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie w latach 1980–1989 Na ekspozycji składającej się 20 plansz przestawiono dziesięcioletnią historię jednego z najprężniej działających niezależnych środowisk akademickich. Za pomocą zdjęć, dokumentów i innych materiałów ikonograficznych ukazano zmagania studentów w krakowskich studentów w walce nie tylko o niezależność uczelni, lecz także o niepodległość państwa.

Wybierz Strony

do góry