Nawigacja

PRL – tematyka różna

  • Bieszczady w Polsce Ludowej 1944–1989 Bieszczady w Polsce Ludowej 1944–1989 Wystawa prezentuje powojenne losy regionu bieszczadzkiego. Życie polityczne, społeczne, gospodarcze i religijne zostało zilustrowane bogatym materiałem fotograficznym oraz pisanym: wycinkami z prasy, obwieszczeniami państwowymi i dokumentami wytworzonymi głównie przez organy bezpieczeństwa Polski Ludowej.
  • Rzeczpospolita utracona Rzeczpospolita utracona Powstała w 2010 roku wystawa jest podróżą po Rzeczypospolitej, której już nie ma - zniknęła bezpowrotnie na skutek kataklizmu 1939 r. To podróż po sferze duchowej okaleczonego narodu i doświadczonych przezeń stratach spowodowanych okrucieństwami wojny w skali dotychczas nieznanej. Wystawa odkrywa ślady nieistniejącego już społeczeństwa polskiego, bogatego wielokulturowością i wiekową tradycją. Opowiada historię zagłady dokonanej przez dwa totalitaryzmy: niemiecki i sowiecki.
  • Fotografie bez cenzury 1976–1989 Fotografie bez cenzury 1976–1989 Wystawa przedstawia zdjęcia dokumentujące rzeczywistość niewygodną i wstydliwą dla komunistycznych władz PRL, rzeczywistość nieobecną w oficjalnej, cenzurowanej prasie, radiu i telewizji. Fotografie są dowodem skuteczności drugiego obiegu informacyjnego i częścią kultury niezależnej.
  • W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944–1993 W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944–1993 Wystawa ukazuje różne formy uzależnienia Polski od Związku Sowieckiego w latach 1944–1993. Autorzy zaprezentowali szeroki kontekst stosunków polsko-radzieckich, począwszy od wojny polsko-bolszewickiej, przez pakt Ribbentrop–Mołotow, represje sowieckie z lat 1939–1943, Zbrodnię Katyńską, konferencję w Jałcie, porwanie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, aż po opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ostatnie oddziały Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w 1993 r.
  • Za Marksem bez Boga. Laicyzacja życia społeczno-politycznego w Polsce Ludowej w latach 1945–1989 Za Marksem bez Boga. Laicyzacja życia społeczno-politycznego w Polsce Ludowej w latach 1945–1989 Ekspozycja ukazuje tło polityczne oraz kolejne etapy laicyzacji polskiego społeczeństwa – sekularyzację przestrzeni publicznej, życia społecznego oraz prywatnej sfery życia obywatela, a także obrzędowość socjalistyczną oraz nowe święta i obyczaje.
  • Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945–1970 Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945–1970 Ekspozycja opowiada o poszukiwaniu przez żydowskich mieszkańców województwa śląskiego/katowickiego własnego miejsca w polskiej rzeczywistości powojennej i ich dążeniu do zachowania własnej tożsamości. Celem jest tu odtworzenie, między innymi na przykładzie Zagłębia Dąbrowskiego, kolejnych etapów funkcjonowania społeczności żydowskiej w Polsce w latach 1945–1970 oraz jej „żydowskiego życia” w ramach wspólnoty i własnych organizacji.
  • „Żądamy wypuszczenia aresztowanych kolegów z Krakowa!” Protest studentów poznańskich z 13 maja 1946 r. „Żądamy wypuszczenia aresztowanych kolegów z Krakowa!” Protest studentów poznańskich z 13 maja 1946 r. Celem wystawy jest przypomnienie i spopularyzowanie wiedzy o fali protestów społecznych jaka przeszła przez kraj w maju 1946 r. Protesty studenckie w roku 1946 r. były kolejną formą oporu społecznego wobec budowanego od 1944 r. na ziemiach polskich komunistycznego systemu władzy.
  • Breslau–1945–Wrocław Breslau–1945–Wrocław Fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wybierz Strony

do góry