Nawigacja

Solidarność

  • NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980 – 1990 NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980 – 1990 Wystawa prezentuje wybrane zagadnienia ze wszystkich struktur regionalnych związku: Leszna, Kalisza, Konina, Piły i Poznania. Pierwsze panele przedstawiają sytuację społeczno-polityczną, która doprowadziła do wybuchu strajków w lecie 1980 r., zasięg tych protestów w Wielkopolsce, narodziny niezależnego ruchu związkowego, także rolników indywidualnych i studentów.
  • NSZZ »Solidarność« Region Białystok 1980–1981 NSZZ »Solidarność« Region Białystok 1980–1981 Wystawa przygotowana została w związku z obchodami trzydziestej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Przedstawia działalność studentów, powstanie struktur związku w województwie białostockim, informacje dotyczące „Biuletynu Informacyjnego”, a także działalność „Solidarności” w innych częściach Polski, m.in. strajk w Lublinie czy sytuację na Wybrzeżu.
  • Anna Walentynowicz. Legenda „Solidarności” 1929–2010 Anna Walentynowicz. Legenda „Solidarności” 1929–2010 Wystawa została przygotowana w trzydziestą drugą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Ekspozycja w układzie chronologicznym przestawia życie i działalność Anny Walentynowicz.
  • Strajki ustrzycko-rzeszowskie grudzień 1980 – luty 1981 Strajki ustrzycko-rzeszowskie grudzień 1980 – luty 1981 Wystawa prezentuje aspekty polskiej polityki rolnej za czasów Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza, dokumentuje też rodzącą się pod koniec lat siedemdziesiątych opozycję chłopską oraz powstawanie pierwszych struktur związkowych rolniczej „Solidarności”.
do góry