Nawigacja

Stan wojenny

  • Czas apokalipsy. Stan wojenny 1981-1983 Czas apokalipsy. Stan wojenny 1981-1983 Wystawa „Czas apokalipsy. Stan wojenny 1981–1983" opowiada o jednym z najbardziej tragicznych okresów z najnowszej historii Polski. Składają się na nią archiwalne ilustracje, przede wszystkim z archiwum IPN, które w układzie chronologicznym przedstawiają wybrane wydarzenia z lat 1981–1983. Ich zbiorowym bohaterem jest społeczeństwo polskie z początku lat osiemdziesiątych.
  • Stan wojenny w SB-ckim albumie - wystawa internetowa Stan wojenny w SB-ckim albumie - wystawa internetowa Komunistom nie udało się środkami politycznymi wmontować „Solidarności” w system i podporządkować, postanowili zatem zdławić ją siłą wprowadzając stan wojenny. Jego bezprawie dotknęło miliony Polaków, również tych niezaangażowanych politycznie, zwykłych ludzi. Nikt nie policzył ich dramatów, rodzinnych tragedii, pokrzyżowanych planów, złamanych nadziei i zmarnowanej przyszłości.
  • 586 dni stanu wojennego 586 dni stanu wojennego Wystawa przybliża najważniejsze wydarzenia lat 1981–1983 w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym. Ekspozycja upamiętnia osobiste dramaty ofiar, indywidualne akty sprzeciwu Polaków, ale też różnorodność postaw podzielonego społeczeństwa.
  • Stan wojennym w województwie koszalińskim. Internowania – codzienność – manifestacje Stan wojennym w województwie koszalińskim. Internowania – codzienność – manifestacje W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., nie czekając na formalne uchwalenie przez Radę Państwa dekretu o stanie wojennym, grupy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa zaczęły zajmować siedziby regionalnych struktur „Solidarności” oraz zatrzymywać jej działaczy. W ciągu jednej nocy internowano kilka tysięcy osób i w ten sposób sparaliżowano działanie wielomilionowego ruchu społecznego, którym był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
  • Wielkopolska w cieniu WRON – y Wielkopolska w cieniu WRON – y Wystawa została otwarta 13 lutego 2008 r. w 25. rocznicę największej i najtragiczniejszej w skutkach demonstracji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, do jakiej doszło w Poznaniu, a powstała dzięki pomocy finansowej i organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" oraz Centrum Kultury „Zamek" w Poznaniu.
  • Kobiety internowane. Gołdap 1982 Kobiety internowane. Gołdap 1982 Wystawa przedstawia zaangażowanie kobiet w działalność związkową i opozycyjną, prezentuje także wprowadzenie stanu wojennego, ośrodek odosobnienia w Gołdapi, życie codzienne osób w nim zamkniętych oraz ich opór i pomoc udzielaną internowanym podczas ich pobytu tamże.
  • Represje stanu wojennego. Województwo białostockie 1981–1983/1989 Represje stanu wojennego. Województwo białostockie 1981–1983/1989 Wystawa składa się z dwóch części nawiązujących do podziału społeczeństwa PRL w latach osiemdziesiątych XX w. Pierwsza reprezentuje niezadowolenie i dezaprobatę Polaków wobec panujących stosunków politycznych, druga – ówczesną władzę i jej organy, m.in. PZPR i SB. Ekspozycja przedstawia kolejno powstanie NSZZ „Solidarność”, wprowadzenie stanu wojennego i internowanie działaczy związku.
  • »...w godzinie ciężkiej próby...« Opozycja gorzowska od stanu wojennego do wyborów czerwcowych 1989 r. »...w godzinie ciężkiej próby...« Opozycja gorzowska od stanu wojennego do wyborów czerwcowych 1989 r. Wystawa stanowi ważne dopełnienie dotychczasowych ekspozycji „Warto było. Niezależne Zrzeszenie Studentów AWF Poznań filia Gorzów Wielkopolski 1980/1981”, „Ruch Młodzieży Niezależnej”, „Narodziny wolności” oraz „Karnawał »Solidarności« w Gorzowie Wielkopolskim 1980–1981”.
  • Stan wojenny Stan wojenny Na ekspozycji zgromadzono fotografie, ulotki, afisze, plakaty i bibułę z lat 1981−1983. Przedstawiono ośrodki odosobnienia w Załężu, Uhercach, Nowym Łupkowie, Nisku i Gołdapi, gdzie przetrzymywane były osoby internowane.
  • Internowani, aresztowani i skazani w stanie wojennym regionu warmińsko-mazurskiego Internowani, aresztowani i skazani w stanie wojennym regionu warmińsko-mazurskiego Wystawa przygotowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie. Ekspozycja prezentuje m.in. sylwetki osób represjonowanych w stanie wojennym oraz przykłady procesów politycznych na terenie Warmii i Mazur.
do góry