Nawigacja

Inne

  • Młoda grafika polska dla Niepodległej. Wystawa pokonkursowa Młoda grafika polska dla Niepodległej. Wystawa pokonkursowa Wystawa składa się z 13 plakatów pokonkursowych (w formacie B1 – 100 cm x 70 cm), które zostały zestawione z ułożonymi problemowo planszami historycznymi (o wymiarach 300 cm x 90 cm).
  • Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948 Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948 Rotmistrz Witold Pilecki należał do pokolenia urodzonego pod zaborami, którego największym pragnieniem było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Pokolenia wychowanego w ciągle żywych tradycjach powstań narodowych, które zostało ukształtowane przez zawołanie Bóg – Honor – Ojczyzna.
  • Przez Morze Czerwone. Rzeczpospolita Polska na Uchodźstwie 1945–1990 Przez Morze Czerwone. Rzeczpospolita Polska na Uchodźstwie 1945–1990 Wystawa przedstawia dorobek polskiego uchodźstwa niepodległościowego. Choć istotny, wciąż nie jest powszechnie znany. Jak zauważył dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, za tym dorobkiem kryje się wielu konkretnych ludzi – polityków, żołnierzy, działaczy społecznych - którzy po zakończeniu II wojny światowej mogli dokonywać różnych wyborów. Wielu z nich do końca życia wszystkie swoje siły poświęcało służbie na rzecz ojczyzny.
  • Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata Wystawa jest zaproszeniem do podróży w nieodległą przeszłość, w realia konfliktu, który zdominował powojenną historię, przez blisko pół wieku – od zakończenia II wojny światowej – wpływał na życie milionów ludzi i ukształtował oblicze dzisiejszego świata.
  • Od wojny do zwycięstwa Od wojny do zwycięstwa Wystawa edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej „Od wojny do zwycięstwa 1939–1989” opowiada o szczególnym półwieczu w naszej historii. Polska pozbawiona była wówczas niepodległości i wolności – najpierw w wyniku podboju i okupacji przez Niemcy i ZSRS w latach II wojny światowej, a następnie komunistycznego zniewolenia po wojnie.
  • Kobiety na zakręcie. W cieniu historii Kobiety na zakręcie. W cieniu historii Wystawa składa się z dwunastu portretów, przedstawiających kobiety zaangażowane w politykę, walkę niepodległościową, działające na polu nauki i kultury. Są to postacie niezwykłe, o oryginalnych poglądach, odważne i konsekwentne w swoich wyborach i działaniach. Choć w ich życiu nie brakowało osobistych „zakrętów", pozostały wierne takim wartościom jak patriotyzm, wolność osobista i suwerenność narodowa, odpowiedzialność za słowo czy idea społeczeństwa obywatelskiego.
  • Symbole naszej historii (część I) Symbole naszej historii (część I) Wystawa jest swego rodzaju podróżą poprzez symbole, te mniej i bardziej znane. Szczególne miejsce poświęcone zostało symbolice państwowości – godłu, fladze, barwom, hymnowi i znakom z nimi powiązanymi. Na wystawie znalazły się też znaki, które stały się symbolami swoich czasów – godła, logotypy, odznaczenia, a nawet przedmioty…
  • W 70. rocznicę powstania »Polski Walczącej« W 70. rocznicę powstania »Polski Walczącej« Wystawa opowiada o tygodniku „Polska Walcząca”, wydawanym w latach 1939–1949 na emigracji oraz o jego twórcy i redaktorze naczelnym Tymonie Terleckim.
  • Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939 Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939 Wystawa dokumentuje losy właścicieli ziemskich, będących częścią elit II Rzeczypospolitej, niszczonych przez okupanta sowieckiego i niemieckiego w czasie II wojny światowej. Zasadnicza część ekspozycji to uzupełnione opisem materiały ikonograficzne: mapy, fotografie rodzinne, wspomnienia dotyczące właścicieli dworów w województwie białostockim, a także dokumenty administracyjne o zniszczeniu majątków oraz ilustracje ukazujące represje, jakim poddawani byli właściciele ziemscy po roku 1939.
  • Wypędzeni, przypędzeni... Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1945–1949 Wypędzeni, przypędzeni... Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1945–1949 Na wystawie prezentowane są zdjęcia i dokumenty z archiwów IPN, Archiwum Państwowego w Olsztynie oraz ze zbiorów prywatnych.

Wybierz Strony

do góry