Nawigacja

Inne

Wypędzeni, przypędzeni... Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1945–1949

Na wystawie prezentowane są zdjęcia i dokumenty z archiwów IPN, Archiwum Państwowego w Olsztynie oraz ze zbiorów prywatnych.

W układzie chronologicznym pokazane są pierwsze wysiedlenia ludności polskiej z Warmii i Mazur po kampanii wrześniowej 1939 r., wywózki na roboty przymusowe, deportacje na Syberię, powojenną ewakuację ludności Prus Wschodnich do Niemiec po decyzji wielkich mocarstw i osadnictwo Polaków repatriowanych z terenów wcielonych do ZSRR oraz Ukraińców wysiedlonych z Polski południowo-wschodniej w ramach Akcji „Wisła”.

Autorzy:
Renata Gieszczyńska, Hanna Ruszkiewicz, Daniel Białuński

Informacja techniczna:
– 25 paneli o wym. 100x70 cm

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Delegaturą IPN w Olsztynie:
Naczelnik dr Waldemar Brenda, tel. (89) 52-14-802; waldemar.brenda@ipn.gov.pl
Dawid Zagził, tel.  (89) 52-14-814; dawid.zagzil@ipn.gov.pl

 

Liczba wejść: 10950, od Data publikacji 14.11.2016
do góry