Nawigacja

Komunizm w Europie Środkowo-Wschodniej

  • Ofiary zbrodni. Operacja antypolska NKWD 1937 –1938 Ofiary zbrodni. Operacja antypolska NKWD 1937 –1938 Operacja antypolska NKWD była największą zbrodniczą akcją przeprowadzoną według kryteriów narodowościowych w okresie Wielkiego Terroru lat 30. Represje objęły Polaków mieszkających w Związku Sowieckim. Aresztowano co najmniej 139 835 osób, z czego nie mniej niż 111 091 zamordowano, najczęściej strzałem w tył głowy.
  • 1956: Polska – Węgry. Historia i pamięć 1956: Polska – Węgry. Historia i pamięć Wystawa przybliża wydarzenia z 1956 r. w Polsce i na Węgrzech. Ukazuje uniwersalne dążenia do wolności ludzi żyjących w systemie komunistycznym.
  • Komunizm – La Belle Epoque. Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku w europejskich państwach bloku sowieckiego. Komunizm – La Belle Epoque. Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku w europejskich państwach bloku sowieckiego. Lata 70. XX w. w Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Polsce, Rumunii, na Węgrzech to czas triumfu tzw. realnego socjalizmu. Władza komunistyczna już ustabilizowała swoją pozycję i kupowała społeczne poparcie za cenę poprawy warunków życia.
  • Solidarni z Rumunią Solidarni z Rumunią Premiera wystawy odbyła się w Instytucie Polskim w Bukareszcie 20 stycznia 2009 r. Na ekspozycję składają się 184 fotografie na 38 panelach, które przedstawiają: główne wydarzenia polityczne roku 1989 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, reakcje polskich mediów na wydarzenia Rewolucji Grudniowej, informacje o zakresie polskiej pomocy dla ówczesnej Rumunii.
  • Budapeszt ’56 Budapeszt ’56 Ekspozycja przybliża zagadnienie Powstania Węgierskiego w 1956 r. Solidaryzujący się z Polakami i październikowymi przemianami w Polsce, Węgrzy wyszli na ulice. Ich wolnościowe dążenia przerodziły się w antykomunistyczne powstanie, krwawo stłumione przez Armię Sowiecką w listopadzie 1956 r. Polacy zorganizowali wówczas spontanicznie akcję pomocy wysyłając nad Dunaj lekarstwa, krew i słowa otuchy.
  • Inwazja 1968 Inwazja 1968 Wystawa pokazuje przebieg interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, rozpoczętej 21 sierpnia 1968 r., ze szczególnym uwzględnieniem postaw solidarności społeczeństwa polskiego wobec wydarzeń lata 1968 r.
do góry