Formularz „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”

Formularz „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”
Dane ucznia/uczniów
format: dd.mm.yyyy
Na ten adres e-mail przyjdzie potwierdzenie, które należy wydrukować i dołączyć do pracy konkursowej
Jeśli nie posiadasz paszportu, możesz wyrobić w późniejszym terminie.
Jeśli nie posiadasz paszportu, możesz wyrobić w późniejszym terminie.
Dane opiekuna
Jeśli nie posiadasz paszportu, możesz wyrobić w późniejszym terminie
Adres i telefon szkoły lub innej placówki, przy której afiliowani są uczestnicy

jpg, pdf pdf, jpg w jak najwyższej jakości
Przyjmuję do wiadomości, że wypełnienie i zapisanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, który znajduje się pod adresem: pamiec.pl/sprzaczki.