Nawigacja

IPN TV KONFERENCJE

IPNtv Konferencje - Międzynarodowa konferencja „»Operacja polska« NKWD 1937–1938. Przywracanie pamięci o zbrodni” – Warszawa, Belweder, 28–29 września 2017

Zapraszamy do obejrzenia międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

 

OTWARCIE KONFERENCJI:

Ernest Wyciszkiewicz – Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

11.10 Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

11.25 Debata „Operacja polska” NKWD 1937-1938. 80 lat po sowieckiej zbrodni

Uczestnicy:
dr Sławomir Dębski – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (moderator)
prof. Andrzej Nowak – Uniwersytet Jagielloński
dr Nikita Pietrow – Stowarzyszenie ,,Memoriał”
prof. Hiroaki Kuromiya – Indiana University
prof. Nikołaj Iwanow – Uniwersytet Opolski

 

SPRAWOZDANIE ZE ŚLEDZTWA ORAZ PANEL I:

13.30 Sprawozdanie z prowadzonego śledztwa w sprawie „Operacji polskiej” NKWD 1937-1938
prok. Robert Osiński – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie

13.50 Panel I: „Operacja polska” NKWD w kontekście polskim i międzynarodowym – dyskusja historyków

Uczestnicy:
dr Łukasz Adamski – Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (moderator)
prof. Mariusz Wołos – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
prof. Marek Kornat – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
prof. Robert Kuśnierz – Akademia Pomorska w Słupsku
prof. Bogdan Musiał – Instytut Pamięci Narodowej

 

PANEL II:

Panel II: Masowe operacje NKWD jako element Wielkiego Terroru

Uczestnicy:
prof. Henryk Głębocki – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pamięci Narodowej (moderator)

dr Tomasz Sommer – „Najwyższy CZAS!”
„Operacja polska” w kontekście innych „operacji narodowościowych” NKWD

dr Nikita Pietrow – Stowarzyszenie ,,Memoriał”
„Operacja niemiecka” NKWD

dr Iwan Dżucha – Projekt ,,Grecki Martyrolog”
,,Operacja grecka” NKWD – jedna z tragedii „obcych narodów”

Siergiej Prudowski
„Operacja harbińska” NKWD

 

PANEL III:

Panel III: „Operacja polska” NKWD na Ukrainie, Białorusi i w Gruzji

Uczestnicy:
dr hab. Mirosław Szumiło – Instytut Pamięci Narodowej (moderator)

prof. Ołeksandr Rublow – Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
Rozkaz NKWD nr 00485 z 11 sierpnia 1937 roku, a specyfika jego realizacji w sowieckiej Ukrainie

prof. Aleksander Smalianczuk – Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

doc. Anatol Wialiki – Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksyma Tanka w Mińsku „Operacja polska” NKWD w Białoruskiej SRS

dr Marcin Majewski – Instytut Pamięci Narodowej
„Operacja polska” NKWD w sowieckiej Gruzji

 

PANEL IV:

Panel IV: Ofiary „operacji polskiej” NKWD – wymiar grupowy zbrodni

Uczestnicy:
dr Stanisław Stępień – Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu (moderator)

prof. Hiroaki Kuromiya – Indiana University
Losy kobiet ofiar „operacji polskiej” NKWD

dr Paweł Libera – Instytut Pamięci Narodowej
Represje wobec funkcjonariuszy KPP w latach 1937-1938

prof. Jakub Wojtkowiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Żołnierze Armii Czerwonej – ofiary „operacji polskiej” NKWD

ks. prof. Roman Dzwonkowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Represje wobec duchowieństwa i wiernych Kościoła katolickiego w ZSRS w okresie Wielkiego Terroru

 

PANEL V:

Panel V: „Operacja polska” NKWD – wymiar regionalny

Uczestnicy:

prof. Wojciech Materski – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (moderator)

prof. Andrzej Gil – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Represje wobec Kościoła katolickiego i jego wiernych w Białoruskiej SRS w końcu lat 30. XX wieku

Aleksiej Babij – Stowarzyszenie „Memoriał”
„Operacja polska” w Kraju Krasnojarskim

prof. Siergiej Kropaczow – Kubański Uniwersytet Państwowy
„Operacja polska” NKWD w Kraju Krasnodarskim i jej konsekwencje

Wasyl Chaniewicz – Muzeum Historii Politycznych Represji „Więzienie Śledcze NKWD”
„Tragedia białostocka” w kontekście „operacji polskiej” NKWD w regionie tomsko-narymskim Syberii Zachodniej w latach 1937-1938

 

PANEL VI:

Panel VI: „Operacja polska” NKWD – wymiar indywidualny zbrodni

Uczestnicy:
prof. Grzegorz Motyka – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (moderator)

dr Aleksander Sielicki – Kubański Uniwersytet Państwowy
Jeden z tysięcy. Losy Zbigniewa Szaniawskiego, ofiary „operacji polskiej” NKWD na Kubaniu

prof. Ihor Iljuszyn
Sprawa Adolfa Piotrowskiego – pełnomocnika Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych ZSRS przy Ukraińskiej SRS

dr Piotr Kościński – Fundacja Joachima Lelewela
Ofiary „operacji polskiej” w Akmolińskim Obozie Żon Zdrajców Ojczyzny

dr Wolha Iwanowa – Białoruskie Archiwum Historii Mówionej
Pamięć o represjach we wspomnieniach dzieci „polskich szpiegów"

 

PANEL VII:

Panel VII: Możliwości imiennego udokumentowania ofiar „operacji polskiej” NKWD. Prezentacja projektów.

Uczestnicy:
dr Maciej Wyrwa – Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (moderator)

Andrij Kohut – Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy
Anatolij Razumow – Centrum „Przywrócone Imiona” przy Rosyjskiej Bibliotece Narodowej
dr Ludmiła Laguszkina – „Otwarty spis”
Zmicier Drozd – Białoruskie Centrum Dokumentacyjne

 

PANEL VIII:

Panel VIII: Upamiętnianie ofiar „operacji polskiej” NKWD

Uczestnicy:
dr Paweł Libera – Instytut Pamięci Narodowej (moderator)

Adam Hlebowicz – Instytut Pamięci Narodowej
Strażnicy pamięci o „operacji polskiej” NKWD

Igor Garkawyj – Centrum Naukowo-Edukacyjne „Butowo”
Ofiary „operacji polskiej” NKWD pochowane na dawnym poligonie NKWD w Butowie pod Moskwą

Irina Filge – Stowarzyszenie „Memoriał”
Uroczysko Sandarmoch – miejsce egzekucji i pochówku ofiar Wielkiego Terroru. Problemy upamiętnienia

prof. Jurij Szapował – Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
Bykownia i inne miejsca pochówku ofiar „operacji polskiej” NKWD na Ukrainie

prof. Ihar Kuzniacou – Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku
Miejsca egzekucji i pochówków na terytorium Białorusi (1937-1938): problemy upamiętnienia ofiar sowieckiego terroru

 

  • Znaczek Poczty Polskiej
    Znaczek Poczty Polskiej
  • Koperta okolicznościowa
    Koperta okolicznościowa
  • Datownik Poczty Polskiej
    Datownik Poczty Polskiej
Liczba wejść: 4685, od Data publikacji 28.09.2017
do góry