Nawigacja

IPN TV KONFERENCJE

IPNtv Konferencje – Konferencja międzynarodowa „W drodze do władzy – struktury komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRR wobec Polski (1917–1945)” – Warszawa, 12–13 października 2017

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA KONFERENCJI.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie serdecznie zaprasza do obejrzenia transmisji konferencji naukowej „W drodze do władzy – struktury komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRR wobec Polski (1917–1945)”.
 
 • Powitanie przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i Dyrektora Oddziału IPN w Warszawie
Panel I moderator: dr Tomasz Łabuszewski
 • dr Jekaterina Bołtunowa (Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie) Pamięć o wydarzeniach z historii stosunków polsko-rosyjskich. Formowanie polityki w ZSRR w latach dwudziestych XX w. w świetle materiałów KC WKP(b)
 • prof. dr hab. Michał Klimecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Polska radykalna lewica w Rosji i Biuro Polskie przy KC RKP(b) w latach 1918–1923
 • dyskusja
 
Panel II moderator: dr Kazimierz Krajewski
 • prof. dr hab. Aleksander Smoliński (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) Formacje polskie w Armii Czerwonej w latach 1917–1921
 • prof. dr hab. Mikołaj Iwanow (Uniwersytet w Opolu) Polskie jednostki autonomiczne w ZSRR – Marchlewszczyzna i Dzierżyńszczyzna
 • dr Elżbieta Kowalczyk (Instytut Pamięci Narodowej) Komisja ds. nielegalnej działalności przy KW Kominternu (1923–1925). Zmiany koncepcyjne polityki państwa sowieckiego wobec ruchu komunistycznego

Panel III moderator: dr Elżbieta Kowalczyk

 • prof. dr hab. Natalia Lebiediewa (Rosyjska Akademia Nauk) Komunistyczna Partia Polski
 • dr Ołeksandr Zajcew (Ukraiński Uniwersytet Katolicki) Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy
 • dr Anatolij Wialiki (Uniwersytet Pedagogiczny w Mińsku) Teoria i praktyka terroru i dywersji w działalności Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi
 • prof. dr hab. Mikołaj Iwanow (Uniwersytet w Opolu) Koncepcja rozwiązania „sprawy polskiej” przez Stalina i czystka w KPP (1937–1938)

Panel IV moderator: dr Eryk Krasucki

 • dr Konrad Rokicki (Instytut Pamięci Narodowej) Polityka władz sowieckich we Lwowie 1939-1941
 • prof. nadzw. dr hab. Daniel Boćkowski (Polska Akademia Nauk) Sowieckie władze okupacyjne na Białostocczyźnie 1939–1941 – propaganda kontra rzeczywistość
 • Anna Kanarska (Rosyjska Akademia Nauk) Historia formowania elity Polskiej Partii Robotniczej w partyjno-politycznej szkole Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki 1939–1943
 • dr hab. Mirosław Szumiło (Instytut Pamięci Narodowej) Komintern wobec polskich komunistów 1941–1943

Panel V moderator: dr Konrad Rokicki

 • prof. nadzw. dr hab. Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki) Polska sekcja Wydawnictwa Literatury w Językach Obcych 1939–1945
 • dr Robert Spałek (Instytut Pamięci Narodowej) Centralne Biuro Komunistów Polski
 • dr Rafał Nowak (Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej) Związek Patriotów Polskich w służbie Sowietów

Panel VI moderator: dr Piotr Gontarczyk

 • Lilianna Ladorucka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego) Komitet do spraw Dzieci Polskich w ZSRR 1943–1946
 • dr Adrian Karolak (Zespół Szkół Specjalnych w Katowicach) Działalność informacyjno-propagandowa rozgłośni im. T. Kościuszki w latach 1941–1944
 • dr Jarosław Pałka (Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA) Ludowe Wojsko Polskie na froncie. Czyn zbrojny armii Berlinga i Żymierskiego jako element strategii politycznej Moskwy
 • dyskusja

Panel VII moderator: dr Robert Spałek

 • dr Piotr Gontarczyk (Instytut Pamięci Narodowej) PPR jako ekspozytura Kremla
 • prof. dr hab. Wojciech Materski (Polska Akademia Nauk) PKWN – narzucona władza
 • dr Nikita Pietrow (Stowarzyszenie „Memoriał”) Działalność NKWD na ziemiach polskich w 1944 i 1945 r.
 • prof. Wadim Staklo (George Mason University) Relacje Polska–Rosja w historiografii zachodniej
 • dyskusja

Panel podsumowujący konferencję moderator: prof. Jerzy Eisler

 • Spojrzenie na historię polityki Kremla wobec Polski przez współczesnych historyków – prof. Andrzej Paczkowski, prof. Andrzej Chojnowski, dr Nikita Pietrow, dr Ołeksandr Zajcew

Sesja odbywa się w dniach 12–13 października 2017 r. (czwartek, piątek) w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.


 

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 4712, od Data publikacji 12.10.2017
do góry