Nawigacja

IPN TV KONFERENCJE

IPNtv Konferencje – Konferencja naukowa „Szpiedzy – Dezerterzy – Renegaci. Wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1918–1989” – Wrocław, 25–26 października 2017

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA KONFERENCJI.

Konferencja była poświęcona szerokiej problematyce dotyczącej czynów prawnie zabronionych w wojsku i służbach mundurowych w XX-wiecznej Polsce, zaczynając od początków odrodzonego Państwa w 1918 r., przez II RP i polskie formacje zbrojne oraz struktury konspiracyjne funkcjonujące w trakcie II wojny światowej, po upadek reżymu komunistycznego w 1989 r. Myślą przewodnią organizatorów było naświetlenie tej problematyki z różnych pozycji badawczych, z których optyka wojskowego prawa karnego i prawa karnego w ogólności stanowią punkt wyjścia tak do przedstawienia pojedynczych przypadków popełnienia wykroczeń przeciw prawu, jak i szerokich analiz i krytycznych ocen zjawisk takich jak dezercja, szpiegostwo i inne.

Organizatorzy zadbali aby w trakcie konferencji zostały poruszone kwestie związane z ocenami moralnymi czynów popełnianych tak przed, jak i zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, kiedy panujący na ziemiach polskich reżym komunistyczny stawiał przed bardzo trudnymi decyzjami zarówno szeregowych żołnierzy i poborowych, jak i oficerów oraz dowódców służących w tak zwanym ludowym Wojsku Polskim.

 

Sesja I. W pierwszych latach Polski Odrodzonej

 • prok. Przemysław Cieślik (Zastępca Naczelnika Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN we Wrocławiu), Prawno-karne uregulowania w zakresie znamion przestępstw szpiegostwa, dezercji popełnionych przez żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1932-1989
 • dr Arkadiusz Tuliński (Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego), Batiarzy, skauci i śląskie pierony. Uwagi na temat dyscypliny w jednostkach ochotniczych Wojska Polskiego w latach 1918-21
 • por. Radosław Mazurek (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych MON), Nastroje narodowościowe, a przestępstwo dezercji w WP w latach 1923-1925
 • dr Marek Bogdan Kozubel (Piaseczno), Postępowanie karne przeciwko oficerowi Wojska Polskiego na przykładzie sprawy ppłk. Józefa Gigiel-Melechowicza oskarżonego o wywołanie strzelaniny w trakcie zamieszek w Tarnowie w listopadzie 1923 roku

 

Sesja II. II Rzeczpospolita

 • dr Remigiusz Kasprzycki, (Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Przestępstwa kryminalne dezerterów w przedwojennej Polsce
 • mjr dr Artur Ochał (Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie), Wykroczenia i przestępstwa żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza (1924-1939) w Brygadach "Grodno" i "Wilno"
 • dr Daniel Koreś (Dyrektor Archiwum Wojskowego w Oleśnicy), Polski szpieg na niemieckiej służbie. Sprawa mjr dypl. Stanisława Kraussa
 
 
Sesja III. Wojna i okupacja
 • dr Tomasz Domański (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie, Delegatura w Kielcach), Przestępstwa policjantów „granatowych” w dystrykcie radomskim wobec Polaków i Żydów w świetle sądownictwa powojennego
 • Michał Gniadek-Zieliński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Sądzący i sądzeni. Wybrane aspekty funkcjonowania konspiracyjnego wymiaru sprawiedliwości w Narodowych Siłach Zbrojnych
 • dr Ksawery Jasiak (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN Wrocław we Wrocławiu, Delegatura w Opolu), Pułkownik Bolesław Boruta „Hanicz” - losy szpiega - partyzanta NOW-AK, dowódcy 3 Brygady AL. im. Bema, żołnierza - dezertera KBW oraz współpracownika podziemia antykomunistycznego w świetle dokumentów archiwalnych z lat wojennych i powojennych
 • dr hab. Piotr Żurek (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Od łącznika MSW do konfidenta gestapo i SB. Tadeusz Trawiński – polski agent w Belgradzie (1941-1942)
 • dr Jerzy Kirszak (Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu, Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego), "Do domu!" Wpływ niemieckiej propagandy na dezercje żołnierzy 2 Korpusu Polskiego we Włoszech
 
 
Sesja IV. W Polsce Ludowej cz. 1
 • prof. Dariusz Jarosz (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Nie tylko dezercje. Z badań nad patologiami zasadniczej służby wojskowej w ludowym Wojsku Polskim
 • dr Jacek Jędrysiak (Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego), Wydalenia ze Szkół Oficerów Rezerwy w latach 1976-80
 • dr Daniel Czerwiński (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Gdańsku), Dezerterzy z gdańskiego aparatu bezpieczeństwa - wybrane przypadki
 • Bartosz Kapuściak (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach), Sprawa Adama Kaczmarzyka, szpiega brytyjskiego złapanego przez Wojskową Służbę Wewnętrzną

 

Sesja V. W Polsce Ludowej cz. 2

 • dr Przemysław Benken (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie), Historia ucieczki kpt. Stanisława Szymonika – szyfranta Stałego Przedstawicielstwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku
 • Adam Chmielecki (Gdańsk), Ucieczka ambasadora Romualda Spasowskiego

 

Sesja VI. W Polsce Ludowej cz. 3

 • dr Paweł Piotrowski (Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego), „Odrodzone Wojsko Polskie” a Armia Czerwona. Konflikty wśród sojuszników
 • Paweł Tomasik (Archiwum IPN w Warszawie), Azyl dla generała. Sprawa udzielenia azylu politycznego w RFN gen. Leonowi Dubickiemu
 • dr hab. Patryk Pleskot (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu), Alkohol, afery, pieniądze… Problemy dyscyplinarne funkcjonariuszy SB w latach osiemdziesiątych na przykładzie Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych
 • Janusz Oszytko (Oddziałowe Archiwum IPN we Wrocławiu, Delegatura w Opolu), Zdrada tajemnicy państwowej i służbowej i jej karanie na podstawie dekretu z 26 października 1949 r. w świetle zapisów repertoryjnych WSR w Opolu z lat 1950-1954
 • dr hab. Sławomir Cenckiewicz (Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego), Pułkownik Ryszard Kukliński – czyli klęska kontrwywiadu PRL

 

Sesja VII. W Polsce Ludowej cz. 4

 • Paweł Sztama (Biuro Badań Historycznych IPN), Zapomniany proces – Józef Dusza i inni funkcjonariusze Departamentu Śledczego MBP przed sądem PRL na przełomie 1955 i 1956 r.
 • dr Łukasz Wolak (Strzelce Opolskie), Działalność szpiegowska polskich uchodźców w Zachodnich Niemczech. Kilka słów o infiltracji tego środowiska przez zachodnie i wschodnie instytucje wywiadowcze
 • Tomasz Krok (Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego), Studium Tajnego Współpracownika Celnego na przykładzie działalności byłego oficera kontrwywiadu AK Juliusza Wilczura-Grzateckiego w latach 1949-54
 • dr Zbigniew Bereszyński (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu), Dezerterzy z Wojsk Ochrony Pogranicza jako uciekinierzy i organizatorzy ucieczek za granicę. Przyczynek do historii politycznej Śląska Opolskiego w okresie stalinowskim
 • dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO (Uniwersytet Opolski), Jastrzębski i inni. Sabotaż w węźle kolejowym w Kędzierzynie w latach 1945 – 1949

 

Liczba wejść: 4310, od Data publikacji 27.10.2017
do góry