Nawigacja

IPN TV KONFERENCJE

IPNtv Konferencje - Międzynarodowa konferencja naukowa „Dąbrowszczacy w trzech odsłonach: wojna domowa, II wojna światowa, PRL” – Gdańsk, 26–28 czerwca 2018

Zapraszamy do obejrzenia zapisu trzydniowej konferencji. Bierze w niej udział ponad trzydziestu pracowników naukowych, w tym z Hiszpanii i Rosji.

I. WOJNA DOMOWA W HISZPANII – ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE

 • dr Pablo de la Fuente de Pablo (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Droga do wojny. II republika hiszpańska 1931–1936 [referat w języku angielskim] (9.30–9.50)
 • prof. Adam Wielomski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Heterogeniczność obozu narodowego (9.50–10.10)
 • dr hab. Tadeusz Miłkowski (Uniwersytet Warszawski) Frankistowskie prześladowanie kleru i polityków katolickich podczas wojny domowej i bezpośrednio po niej na tle prześladowań religijnych tego okresu (10.10–10.30)
 • dr Bartosz Kaczorowski (Uniwersytet Łódzki) „Przyjazna, ale podejrzliwa”. Portugalia Antónia de Oliveiry Salazara wobec Hiszpanii narodowej w latach 1936–1939 (10.30–10.50)

II. ORGANIZACJA BRYGAD MIĘDZYNARODOWYCH, Cz. 1

 • dr Mariusz Krzysztofiński (OBBH IPN Rzeszów) Front ludowy jako nowa metoda działania Kominternu (12.00–12.20)
 • dr hab. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski) Brygady Międzynarodowe i ich znaczenie na tle hiszpańskiej wojny domowej (12.20–12.40)
 • Mikołaj Kwiatkowski (Uniwersytet Warszawski/Archiwum Archidiecezji Warszawskiej) Prozopografia środowiska dąbrowszczaków w świetle akt AAN (12.40–13.00)

 KLIKNIJ I OBEJRZYJ  KOLEJNE SESJE KONFERENCJI

III. ORGANIZACJA BRYGAD MIĘDZYNARODOWYCH, Cz. 2

 • dr Paweł Libera (BBH IPN) Funkcjonariusze Komunistycznej Partii Polski w Hiszpanii (14.30–14.50)
 • Anna Kanarska (Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk) Sytuacja w międzynarodowych oddziałach armii republikańskiej w świetle doniesień kierowanych do Moskwy przez polskich interbrygadzistów [referat w języku rosyjskim] (14.50–15.10)
 • Magdalena Gibiec (Uniwersytet Wrocławski) Ukraińscy ochotnicy w szeregach dąbrowszczaków – Kompania im. Tarasa Szewczenki w świetle dotychczasowych badań (15.10–15.30)
 • dr hab. Dariusz Jeziorny (Uniwersytet Łódzki) Hiszpańska wojna domowa widziana oczami brytyjskich ochotników (1936–1939) (15.30–15.50)

IV. WOJNA DOMOWA W HISZPANII W PRASIE I PUBLICYSTYCE

 • Dawid Zagził (Delegatura IPN Olsztyn) Polskojęzyczna prasa Brygad Międzynarodowych. Wybrane aspekty (16.30–16.50)
 • prof. Grzegorz Berendt (Muzeum II Wojny Światowej/Uniwersytet Gdański) Żydowscy narodowcy o rodakach w brygadach międzynarodowych na łamach pisma „Hajnt” (1936–1939) (16.50–17.10)
 • dr hab. Karol Sacewicz (Delegatura IPN Olsztyn) Wojna domowa w Hiszpanii i działalność Brygad Międzynarodowych w świetle publicystyki antykomunistycznej w II RP (17.10–17.30)
 • dr Maciej Korkuć (OBUWiM IPN Kraków) Oblicze polityczne XIII Brygady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego w świetle pisma „Dąbrowszczak” (17.30–17.50)

KLIKNIJ I OBEJRZYJ  KOLEJNE SESJE KONFERENCJI

Wybierz Strony

Liczba wejść: 24147, od Data publikacji 27.06.2018
do góry