Nawigacja

IPN TV KONFERENCJE

IPNtv Konferencje - Międzynarodowa konferencja naukowa „Niemieckie i sowieckie ustawodawstwo wobec Polaków i obywateli polskich 1939–1945” – Łódź, 21–22 maja 2018

Zapraszamy do obejrzenia zapisu międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Oddział IPN w Łodzi.

Panel 1:

 • dr h.c. UŁ Dieter Schenk (były dyrektor Federalnego Urzędu Kryminalnego RFN)

Zniszczenie polskiej inteligencji jako forma ludobójstwa

 • prof. Bogdan Musiał (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Penalizacja pomocy Żydom. Niemieckie ustawodawstwo okupacyjne w Generalnym Gubernatorstwie


 

Panel 2:

 • dr hab. Janusz Wróbel (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi)

Niemiecki system prawny jako narzędzie polityki depopulacyjnej na tzw. ziemiach wcielonych do Rzeszy w latach 1939–1945

 • dr hab. Grzegorz Berendt (Uniwersytet Gdański/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)

Przepisy regulujące konfiskatę rezerw finansowych Żydów w Generalnym Gubernatorstwie

 • dr Arūnas Bubnys (Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy w Wilnie)

Holokaust Żydów polskich w Wilnie

 

Panel 3:

 • mgr Dorota Siepracka (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi)

Przyczynek do badań nad orzecznictwem sądów niemieckich w okupowanej Polsce 1939-1945. Sprawy dotyczące kontaktów polsko-żydowskich w Łodzi

 • prok. Robert Kopydłowski (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Stosowanie represyjnych przepisów ustawodawstwa niemieckiego i sowieckiego na przykładach wybranych śledztw

 • dr Oleh Sawczuk (Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny)

Przesiedlenia Polaków i Ukraińców w latach 1944–1945 według aktów normatywnych ZSRS

 

Panel 4:

 • dr Wojciech Wichert (Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie)

Rozporządzenie z 4 grudnia 1941 r. o prawie karnym dla Polaków i Żydów na wcielonych do Rzeszy ziemiach wschodnich (Polenstrafrechtsverordnung)

 • prof. Aleksander Riepiniecki (Państwowy Uniwersytet Społeczno-Pedagogiczny w Samarze)

Artykuł 58 kodeksu karnego RFSRS i jego zastosowanie w represyjnym systemie w latach 1937–1945

 

Panel 5:

 • prof. Aleksiej Zacharczenko (Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny – Filia w Samarze)

Kodeks karny RFSRS i praktyki represyjne wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1937–1945

 • dr hab. Sławomir Kalbarczyk (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Sowieckie instytucje »wymiaru sprawiedliwości« i ich udział w represjach wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej. Zarys problematyki

 

Panel 6:

 • prof. Ēriks Jēkabsons (Uniwersytet Łotwy w Rydze)

Represje sowieckie w okupowanej Łotwie w latach 1940–1941: przypadek Polaków

 • dr Dariusz Rogut (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi/Akademia Sztuki Wojennej w Rembertowie)

„Lex retro non agit” a sowiecka rzeczywistość prawna. Wyroki Kolegium Specjalnego NKWD wobec aresztowanych w Wilnie oficerów Wojska Polskiego w latach 1940–1941

Liczba wejść: 10287, od Data publikacji 20.09.2018
do góry