Nawigacja

IPN TV KONFERENCJE

IPNtv Konferencje - „Warszawiacy wobec niepodległości. Działania mieszkańców Warszawy na rzecz odradzania się Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1921” – konferencja naukowa – Warszawa, 18 października 2018

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie serdecznie zaprasza do obejrzenia zapisu konferencji naukowej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Warszawiacy wobec niepodległości. Działania mieszkańców Warszawy na rzecz odradzania się Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1921”.
 
Sesja odbyła się 18 października 2018 roku w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. Jej celem było poszerzenie wiedzy na temat działań prowadzonych przez polskie organizacje polityczne i społeczne na terenie Warszawy na rzecz odrodzenia Polski.

Podczas konferencji poruszone zostały zagadnienia związane z mobilizacją społeczeństwa Warszawy w okresie bezpośrednio poprzedzającym odzyskanie przez Polskę niepodległości, a także w początkowym okresie organizacji państwa polskiego. Zakres czasowy obejmował lata 1914 – 1921, a więc od rozpoczęcia I wojny światowej, aż do uchwalenia konstytucji marcowej i podpisania traktatu ryskiego. Podstawowy zakres geograficzny ograniczał się do Warszawy.

W obszarze tematycznym znalazły się działania inspirowane przez instytucje wyznaniowe, instytucje samorządowe, samorządy zawodowe czy środowiskowe (np. uczniowskie, ziemiańskie), organizacje charytatywne i inne. Działania te powinny obejmować następujące kategorie: różnorakie wsparcie dla odradzających się instytucji państwowych, organizacja władz samorządowych, wspieranie ochotniczego poboru do Wojska Polskiego, pomoc materialna dla żołnierzy WP, organizacja nauki i oświaty, reorganizacja i repolonizacja miejskiej przestrzeni publicznej, organizacja uroczystości narodowych, propaganda działań o charakterze niepodległościowym, zbiórki charytatywne i in. Ponadto interesowały nas osoby i organizacje, które podejmowały te działania.

Patronat medialny nad konferencją objęły: TVP3 Warszawa, TVP Historia, Radio Warszawa, tygodnik Idziemy, Dzieje.pl, Historykon.pl.

Transmisja była przeprowadzona na kanale IPNtv:

Część I:

10.00

PROWADZENIE Michał Zarychta

 • dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości) Warszawa wobec organów władzy rodzącego się państwa polskiego
 • prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (UKSW) Znaczenie Warszawy dla odrodzenia Wojska Polskiego
 • dr hab. Sabina Bober, Tomasz Chojnacki (KUL) Arcybiskup Aleksander Kakowski i jego rola w Radzie Regencyjnej
 • dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska (IPN) Kampania wyborcza do Sejmu Ustawodawczego 1919 r. wobec kobiecego elektoratu
 • dr Kamil Piskała (UŁ) Warszawska PPS w latach 1914–1921. Organizacja, metody oddziaływania na społeczeństwo, poparcie.
 • Dyskusja


Część II:

12.30–14.30

PROWADZENIE dr Tomasz Łabuszewski

 • prof. dr hab. Grzegorz Nowik (ISP PAN) Ruch skautowy na terenie Warszawy w latach 1914–1918
 • dr Robert Gawkowski (Archiwum UW) Członkowie warszawskich towarzystw sportowych wobec odrodzenia Rzeczypospolitej
 • dr Adrianna Sznapik (IH PAN) Udział warszawiaków i warszawskiego ośrodka w ruchu na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w okresie I wojny
 • Maria Sołtys (SARP) Wizje i dokonania – architekci i urbaniści wobec odnowienia stołeczności Warszawy
 • Michał Zarychta (IPN Warszawa) Przemiany stołecznej przestrzeni publicznej w pierwszych latach niepodległości.
 • Dyskusja

 

Liczba wejść: 9195, od Data publikacji 17.10.2018
do góry