Nawigacja

IPN TV KONFERENCJE

IPNtv Konferencje: Ogólnopolska konferencja naukowa „Militarne aspekty odzyskania niepodległości” - Warszawa, 29-30 października 2018

W rocznicę powstańczego zrywu polecamy referat płk. dr. hab. prof. ASzWoj Juliusza S. Tyma pt. „Drogi do Powstania Wielkopolskiego. Spojrzenie z perspektywy stulecia”. (Blok II, 45:40)

Blok I:

 • dr hab. Jarosław Centek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – „Niemieckie wojska lądowe na froncie wschodnim w listopadzie 1918 r.”
 • dr Jacek Jędrysiak (Wojskowe Biuro Historyczne/Uniwersytet Wrocławski) – „Długa droga do odrodzenia – koncepcje budowy polskich władz wojskowych pod okupacją niemiecką w latach 1916-1918”
 • Piotr Podhorodecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – „Zarys struktur organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wojskowych Polski Odrodzonej 1918-21. Problematyka i postulaty badawcze”.

Blok II:

 • prof. Waldemar Rezmer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – "Polskie formacje wojskowe w Rosji 1917-1922 - baza źródłowa, stan wiedzy i postulaty badawcze"
 • płk dr hab. prof. ASzWoj Juliusz S. Tym (Akademia Sztuki Wojennej) – „Drogi do Powstania Wielkopolskiego. Spojrzenie z perspektywy stulecia”

Blok III:

 • dr Arkadiusz Tuliński (Wojskowe Biuro Historyczne) – „Odzyskanie niepodległości w materiałach Polskiej Organizacji Wojskowej”
 • dr hab. Sławomir Cenckiewicz (Wojskowe Biuro Historyczne) – „Nieznana relacja gen. Józefa Rybaka o organizacji austro-węgierskiego wywiadu i genezie polskich tajnych służb”
 • dr Dominik Smyrgała (Akademia Sztuki Wojennej) – „Marian Chodacki człowiek do zadań specjalnych”
 • Zakończenie obrad i podsumowanie pierwszego dnia.

Blok IV:

 • prof. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – „Polacy ziem litewsko-białoruskich w drodze do niepodległości październik 1918 – czerwiec 1919”
 • prof. Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski/Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu) – „Incydent. Rzecz o kryzysie politycznym wywołanym przez dezercje w 1 Pułku Strzelców Polskich w czerwcu 1918 r.”
 • dr Jerzy Kirszak (Wojskowe Biuro Historyczne/Instytut Pamięci Narodowej) – „Od Polskiego Korpusu Posiłkowego do Polskiej Siły Zbrojnej. Rzecz o odkomenderowanych oficerach z Królestwa” Michał Kozłowski (Wojskowe Biuro Historyczne) – „Rola uczniów Szymona Askenazego w walce zbrojnej o niepodległość Polski”.

Blok V:

 • dr hab. prof. PAN Przemysław Olstowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk) – „Polska Organizacja Wojskowa. Jej rola militarna i polityczna w odzyskaniu niepodległości”
 • dr hab. prof. UZ Leszek Kania (Uniwersytet Zielonogórski) – „Organizacja i rys działalności sądów polowych Naczelnego Dowództwa WP w przełomowym okresie wojny z Rosją Sowiecką latem 1920 r.”
 • mgr Tomasz Krok (Wojskowe Biuro Historyczne) – „Problem dezercji w I Korpusie Polskim w Rosji. Studium przypadku dowódcy oddziału radiotelegraficznego Zygmunta Włodzimierza Tarły-Mazińskiego”
 • Zakończenie obrad konferencji i podsumowanie drugiego dnia.
Liczba wejść: 9435, od Data publikacji 29.10.2018
do góry