Nawigacja

IPN TV KONFERENCJE

IPNtv Konferencje - Międzynarodowa konferencja naukowa „Symon Petlura (1879-1926) – przywódca niepodległej Ukrainy. W 140 rocznicę urodzin” – Warszawa, 21 maja 2019

Biuro Badań Historycznych IPN i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Symon Petlura (1879–1926) – przywódca niepodległej Ukrainy. W 140 rocznicę urodzin".

Warszawa, 21 maja 2019 r.

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, ul. Marszałkowska 21/25

PROGRAM

9.30–9.50 Otwarcie konferencji

9.50–10.50  Sesja I: Symon Petlura jako przywódca

 • dr hab. Maciej Krotofil (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Petlura jako dowódca i wódz naczelny armii ukraińskiej
 • dr hab. Jan Pisuliński prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Petlura jako szef Dyrektoriatu URL
 • dr hab. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński) Petlura jako przywódca emigracji ukraińskiej

10.50–11.10  Dyskusja

11.10–11.30  Przerwa na kawę

11.30–12.30 Sesja II: Symon Petlura a Żydzi – fakty i mity

 • Dr Andrij Rukkas (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie) Petlura a pogromy żydowskie – mit i rzeczywistość
 • Dr Stanisław Stępień (Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu) Zabójstwo Symona Petlury i proces zamachowca
 • Prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Wizerunek Petlury w prasie francuskiej po zabójstwie w 1926 r.

12.30–12.50 Dyskusja

12.50–14.00 Przerwa

14.00–15.00 Sesja III: Petlura w oczach i pamięci Ukraińców

 • Prof. Władysław Werstiuk (Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) Społeczeństwo Ukrainy Naddnieprzańskiej wobec Petlury
 • Dr Ołeh Pawłyszyn (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki) Postać Symona Petlury w myśli społeczno-politycznej Ukraińców galicyjskich
 • Dr Ihor Sribniak (Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki) Pamięć o Petlurze na współczesnej Ukrainie

15.00–15.20  Dyskusja

15.20–15.40  Przerwa na kawę

15.40–16.40  Sesja IV: Petlura w oczach i pamięci sąsiadów

 • Prof. Aleksandra Hnatiuk  (Studium Europy Wschodniej UW, Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”) Sowiecka antypetlurowska i antypolska propaganda w latach 20. (na przykładzie filmu „Piłsudski kupił Petlurę”)
 • Dr hab. Mirosław Szumiło (Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Petlura w ocenach i pamięci Polaków
 • Dr Paweł Libera (Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii PAN) Legenda Petlury w ruchu prometejskim

16.40–17.00 Dyskusja

17.00 Zamknięcie konferencji

17.00–17.20  Przerwa na kawę

17.20–18.30  Panel dyskusyjny Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa:

„Czy sojusz polsko-ukraiński w 1920 roku może mieć znaczenie dla współczesnych wzajemnych stosunków?”

Panel prowadzony przez współprzewodniczących PUFP Jana Malickiego i Witalija Portnikowa

Liczba wejść: 389, od Data publikacji 21.05.2019
do góry