Nawigacja

IPN TV KONFERENCJE

IPNtv Konferencje - Konferencja naukowa „Transformacja ustrojowa: geneza, mechanizmy i skutki” – Gdynia, 4–5 czerwca 2019

Zapraszamy do obejrzenia konferencji naukowej „Transformacja ustrojowa: geneza, mechanizmy i skutki”, zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Gdańsku.

Panel ogólny

 • dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK (UMK) Odmowa wiedzy – przypadek Okrągłego Stołu
 • dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS (UMCS) Transformacja w perspektywie socjologicznej. Zmieniające się ujęcia i interpretacje
 • prof. Krzysztof Brzechczyn (UAM, IPN Poznań) Transformacja ustrojowa w myśli politycznej „niekonstruktywnej” opozycji politycznej

Panel „Służby polskie”

 • dr Daniel Wicenty (UG, IPN Gdańsk) Między adaptacją a władzą strukturalną. Funkcjonariusze SB a transformacja ustrojowa
 • dr Witold Bagieński (IPN Warszawa) Odwrócenie sojuszy. Wywiad MSW w dobie przemian geopolitycznych lat 1989–1990
 • dr Tomasz Kozłowski (IPN Warszawa) Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989–1990. Od Służby Bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Państwa

Panel „Służby w bloku”

 • prof. Helmut Müller-Enbergs (University of Southern Denmark) Last months of the Stasi and the MfS and decisive aspects of political change in the late GDR
 • dr Hanna Labrenz-Weiss (BStU, Niemcy) Upadek NRD a komunistyczne elity: przypadek HUB i środowiska prawniczego
 • dr Martin Garek (Ústav Pamäti Národa, Słowacja) Aktywność czechosłowackiej StB jesienią 1989 roku
 • dr András Mink (Open Society Archives, Węgry) Reform, Regroup, Survive: the Hungarian State Security Forces during the Years of Regime Change

Panel „Elity”

 • prof. Tomasz Zarycki (UW) „Kapitał inteligencki” i elity symboliczne u początków transformacji i w latach 90.
 • dr Dariusz Grala (Instytut Kliometrii i Badań nad Transformacją w Poznaniu) Spółki z kapitałem zagranicznym w gospodarce PRL w latach 80.
 • Jan Hlebowicz (IPN Gdańsk) Elity młodzieżowej opozycji antysystemowej: modele karier na wybranych przykładach

Panel „Uwarunkowania i przebieg transformacji”

 • dr hab. Paweł Kowal (ISP PAN, UW) Taktyka i strategia obozu władzy w końcu lat 80.
 • dr Rafał Łatka (IPN Warszawa) Episkopat jako inicjator, moderator i pośrednik w dialogu władze PRL-opozycja 1987–1989
 • prof. Antoni Dudek (UKSW) Spory wewnątrz pierwszych rządów III RP na temat głównych kierunków polityki gospodarczej
 • prof. Maciej Bałtowski (UMCS) Dziedzictwo gospodarki socjalistycznej i jego wpływ na przebieg transformacji

Panel „Przemoc” / Panel „Postawy i kariery ludzi władzy i Solidarności”

 • prof. Emil Pływaczewski (UwB, WSP Szczytno) Przestępczość zorganizowana w latach 80. i na początku lat 90. z perspektywy nauk kryminologicznych
 • dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK (UMK) Przemoc – żelazne prawo anomii w okresie transformacji?
 • dr Tomasz Lachowski (UŁ) Sprawiedliwość okresu przejściowego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. Aspekt prawnomiędzynarodowy
 • Grzegorz Wołk (IPN Warszawa) Przewodniczący regionów „Solidarności” w 1989 r. Spojrzenie prozopograficzne
 • dr Bogusław Tracz (IPN Katowice) Przetrwanie czy metamorfoza? PZPR województwa katowickiego w ostatnim roku władzy
Liczba wejść: 335, od Data publikacji 03.06.2019
do góry