Nawigacja

IPN TV Konferencje: Miasta buntu w imperium sowieckim

IPN TV Konferencje: Miasta buntu w imperium sowieckim - Blok 2. Miasta buntu w PRL

Zapraszamy do wysłuchania m.in. referatu prof. dr hab. Stanisława Jankowiaka "Poznań/Warszawa 1956".

 

Konferencja: Miasta buntu w imperium sowieckim
Radom, 13-14 czerwca 2016 r.

Blok II Miasta buntu w PRL

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza),
Poznań/Warszawa 1956

dr hab. Piotr Osęka (Instytut Studiów Politycznych PAN),
Warszawa 1968

dr Anna Machcewicz,
Gdańsk 1970, 1980

prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego),
Kraków/Nowa Huta 1982

Liczba wejść: 22934, od Data publikacji 27.06.2017
do góry