Nawigacja

IPN TV Konferencje: Miasta buntu w imperium sowieckim

IPN TV Konferencje: Miasta buntu w imperium sowieckim - Blok 4. Mechanizmy buntu - panel 1. Protesty w miastach bloku sowieckiego – polityczne mechanizmy buntu.

Konferencja: Miasta buntu w imperium sowieckim
Radom, 13-14 czerwca 2016 r.

Blok IV. Mechanizmy buntu - dyskusja

Panel I. Protesty w miastach bloku sowieckiego – polityczne mechanizmy buntu

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Eisler (IPN/Instytut Historii PAN)
Uczestnicy:
prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)
prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Instytut Historii PAN)
prof. dr hab. Paweł Machcewicz (Muzeum II Wojny Światowej/Instytut Studiów Politycznych PAN)
dr Łukasz Kamiński (Instytut Pamięci Narodowej)

Liczba wejść: 11828, od Data publikacji 17.08.2016
do góry