Nawigacja

IPNtv Conference - From Free Europe to Free Poland

IPNtv - Conference: From Free Europe to Free Poland. Panel 1: The Role of the Émigrés in Early Cold War American Foreign Policy (ENG)

From Free Europe to Free Poland. Free Europe Committee in the Cold War. Gdansk September 5-6, 2014 (Od Wolnej Europy do Wolnej Polski. Komitet Wolnej Europy w czasie zimnej wojny. Gdańsk 5-6 września 2014) Panel 1: The Role of the Émigrés in Early Cold War American Foreign Policy (Uchodźcy polityczni a amerykańska polityka zagraniczna w pierwszych latach zimnej wojny).

 

Chair:

Jakub Tyszkiewicz (University of Wrocław)

Panelists:
Scott Lucas (University of Birmingham) 3:33
Anna Mazurkiewicz (University of Gdańsk) 19:46
Hugh Wilford (California State University, Long Beach) 39:17
Michael Warner (American University,Washington, former CIA History Staff) 58:00

Liczba wejść: 27543, od Data publikacji 09.02.2015
do góry