Nawigacja

IPNtv Konferencje - Christian Democracy and the European Union

IPNtv Konferencje: Christian Democracy and the EU – part 1 panel 1 (ENG)

Część I: „Tradycje chrześcijańsko-demokratyczne w dwudziestowiecznej Zachodniej Europie" ("Christian Democratic traditions in 20th – Century Western Europe")

Prowadzenie/Chair: dr Władysław Bułhak

(1:25) prof. Patrick Pasture, Katolicy między ojczyzną i europejskim neochrześcijaństwem. (Catholics between Fatherland and European Neo-Christendom)

(27:20) prof. Antonio Varsori, Włoscy chrześcijańscy demokraci: 40 lat zaangażowania na rzecz Europy od De Gasperiego do Andreottiego. (Italian Christian Democrats: forty years of European Commitment from De Gasperi to Andreotti)

(48:58) Dyskusja (Discussion)

 

Liczba wejść: 23298, od Data publikacji 07.07.2015
do góry