Nawigacja

IPNtv Konferencje - Christian Democracy and the European Union

IPNtv Konferencje: Christian Democracy and the EU – part 2 panel 2 (ENG/PL)

Część II: „Polskie doświadczenie chrześcijańskiej demokracji" ("Polish experience of Christian Democracy")

Prowadzenie/Chair prof. Piotr H. Kosicki

(3:00) prof. Leszek Jesień, Jan Kułakowski i chrześcijańskie związki zawodowe (Jan Kułakowski and Christian trade unions)

(20:58) dr Sławomir Łukasiewicz, Stanisław Grocholski – katolik i Europejczyk (Stanisław Grocholski – Catholic and European)

(40:46) prof. Aleks Szczerbiak, Dlaczego we współczesnej Polsce nie ma chadecji? (Why there is no Christian Democracy in contemporary Poland)

(1:02:30) Dyskusja (Discussion)

 

Liczba wejść: 23045, od Data publikacji 07.07.2015
do góry