Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje - Delatorzy, donosiciele, informatorzy

IPNtv Konferencje - Delatorzy, donosiciele, informatorzy - Panel 1

Prowadzenie: dr hab. Jarosław Syrnyk. Paneliści:

  • dr Andrzej Krajewski - Otwarcie konferencji,
  • Paweł Fiktus - Donoszenie, jako zjawisko prawne,
  • dr Agnieszka Gałkowska - Psychologiczne wymiary współpracy obywateli ze Służbą Bezpieczeństwa w ostatnich dekadach PRL,
  • dr Zbigniew Bereszyński - Osobowe źródła informacji SB jako zjawisko historyczne, zagadnienie natury prawnej i aktualny problem społeczny. Próba analizy porównawczej różnych perspektyw badawczych,
  • dr hab. Robert Klementowski - Donos jako gatunek,
  • dr Michał Mokrzan - „Uprzejmie donoszę...”. O kulturowym i retorycznym wymiarze delatorstwa.

Liczba wejść: 26219, od Data publikacji 01.04.2015