Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje - Delatorzy, donosiciele, informatorzy

IPNtv Konferencje - Delatorzy, donosiciele, informatorzy - Panel 3

Prowadzenie: Agnieszka Klarman. Prelegenci:

  • Krzysztof Łagojda - Donosy w partii. Dane statystyczne i analiza wybranych przypadków w świetle dokumentów Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej we Wrocławiu w latach 1948-1956.
  • dr Piotr Kardela - Osobowe źródła informacji wśród dziennikarzy byłego województwa olsztyńskiego.
  • Marta Superson-Hałdaj - Werbunek oczami pozyskiwanego - wspomnienia Leona Getza.
  • dr Piotr Krzyżanowski - Aparat przymusu Polski Ludowej wobec Cyganów – działalność operacyjna w świetle materiałów źródłowych zgromadzonych w archiwach IPN.
  • dr Monika Komaniecka - Agentura pionów techniczno–operacyjnych aparatu bezpieczeństwa jako przykład uwikłania we współpracę przypadkowych osób.
  • Łukasz Jędrzejski - Szeptane procesy w latach 1950-1953.

Liczba wejść: 25851, od Data publikacji 01.04.2015