Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje - Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego

Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego. Warszawa 16-17 X 2014, Arkady Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie. Sesja 2

Prowadzący: dr hab. Waldemar Grabowski (Instytut Pamięci Narodowej). Prelegenci: prof. dr hab. Grzegorz Mazur (Uniwersytet Jagielloński), Aleksandra Pietrowicz (Instytut Pamięci Narodowej), dr hab. Piotr Majewski (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), prof. dr hab. Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański)

 

 

Liczba wejść: 27145, od Data publikacji 09.03.2015