Nawigacja

IPNtv Konferencje - Guilt and punishment. Societies towards settlement of the crimes committed by totalitarian regimes in the years 1939-1956

IPNtv - Konferencja: Wina i kara. Społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939-1956. Panel 5. Rozliczenia z sowieckim komunizmem. Kontekst rosyjski.

Prowadzący: dr Patryk Pleskot (Instytut Pamięci Narodowej). Paneliści: dr hab. Oxana Petrowskaja (Rosyjski Instytut Badań Strategicznych, Rosja).

Liczba wejść: 26430, od Data publikacji 11.03.2015
do góry