Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje - Jałta - Rzeczywistość, mit i pamięć

Otwarcie konferencji. Wykład wprowadzający.

dr Anthony Kemp-Welch – Sprawa polska na przełomie wojny i pokoju (ENG)

 
 

 

Liczba wejść: 26298, od Data publikacji 01.04.2015