Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje - Jałta - Rzeczywistość, mit i pamięć

Sesja 1 - Wielkie mocarstwa wobec sprawy polskiej w Teheranie, Jałcie i Poczdamie

Prelegenci:

  • sylwetkę prof. Natalii Lebiediewej prezentuje prof. Marek Kornat,
  • prof. Natalia Lebiediewa –Teheran, Jałta, Poczdam – perspektywa rosyjska (referat odczytuje: dr Jan Szkudliński)
  • prof. Marek Kornat – Konsekwencje konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie dla międzynarodowego położenia Polski.

Dyskusja

Liczba wejść: 26806, od Data publikacji 01.04.2015