Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje - Jałta - Rzeczywistość, mit i pamięć

Sesja 2 – Jałta w stosunkach międzynarodowych

Prelegenci:

  • dr Paweł Ziętara – „Dzieje pustego fotela” – nieobecność Polaków na konferencji w San Francisco.
  • dr Paweł Fiktus – Interpretacje prawno-międzynarodowe postanowień jałtańskich i ich konsekwencje dla Polski do 1989 r.

Dyskusja.

 

Liczba wejść: 26216, od Data publikacji 01.04.2015