Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje - Jałta - Rzeczywistość, mit i pamięć

Sesja 3 – Europa wobec Jałty

Prelegenci:

  • prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska – Francja wobec Jałty.
  • dr hab. Piotr M. Majewski – Władze Czechosłowacji wobec Jałty.
  • dr hab. Paweł Jaworski – Jałta ze szwedzkiej perspektywy. Dyskusje wokół nowego porządku europejskiego w obliczu kończącej się wojny (jesień 1944 – wiosna 1945).
  • dr Anna Mazurkiewicz – Stosunek emigracji środkowoeuropejskich do konferencji jałtańskiej w czasie prezydentury Eisenhowera.

dyskusja

 

Liczba wejść: 26317, od Data publikacji 01.04.2015