Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje - Jałta - Rzeczywistość, mit i pamięć

Sesja 4 – Polska emigracja wobec Jałty

Prelegenci:

  • prof. Tadeusz Wolsza – Reakcje rządu emigracyjnego i stronnictw politycznych.
  • dr Sławomir Łukasiewicz – Powstanie Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja”.
  • prof. Rafał Habielski – Reakcje społeczności emigracyjnej
  • dr Patryk Pleskot – „Odrzucić Jałtę”. Upamiętnianie postanowień jałtańskich w działaniach polskiej emigracji na przykładzie Polonii w Australii w latach 80.
  • dr hab. Jan Lencznarowicz – Wyobrażenia Jałty w dyskursie emigracyjnym.

dyskusja

Liczba wejść: 26178, od Data publikacji 01.04.2015