Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje - Jałta - Rzeczywistość, mit i pamięć

Sesja 5 – Recepcje Jałty

Prelegenci:

  • dr Karol Sacewicz – Prasa Polskiego Państwa Podziemnego wobec konferencji jałtańskiej (1945).
  • dr hab. Zdzisław Kudelski – Jałta w tekstach kultury.
  • dr Konrad Knoch – Percepcja Jałty w drugim obiegu.
  • Agnieszka Jaczyńska – Jałta w polskich podręcznikach historii w PRL i współcześnie.

 

Liczba wejść: 26193, od Data publikacji 01.04.2015