Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje - „Obszar Centralny Zrzeszenia »Wolność i Niezawisłość«"

KONFERENCJA „OBSZAR CENTRALNY ZRZESZENIA »WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ«"

5 grudnia 2013 r. w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa poświęcona działalności Obszaru Centralnego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość".

Sesja została zrealizowana w ramach centralnego projektu badawczego IPN Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944--1956. Uczestniczyło w niej kilkunastu badaczy zajmujących się polskich ruchem niepodległościowym w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych w Polsce, którzy zaprezentowali różne aspekty funkcjonowania największej struktury organizacyjnej wchodzącej w skład Zrzeszenia WiN.

PROGRAM

Otwarcie i prowadzenie konferencji -- dr Tomasz Łabuszewski

 • Komenda Obszaru Centralnego Zrzeszenia WiN (1945--1946) -- dr Tomasz Łabuszewski
 • III Zarząd Główny Zrzeszenia WiN -- dr Tomasz Łabuszewski
 • Mazowieckie struktury Zrzeszenia WiN -- dr Kazimierz Krajewski.
 • Okręg Łódzki Zrzeszenia WiN -- dr Joanna Żelazko
 • Inspektorat Związku Zbrojnej Konspiracji na tle pozostałych struktur Zrzeszenia WiN w województwie kieleckim -- dr Ryszard Śmietanka Kruszelnicki
 • Okręg Białostocki Zrzeszenia WiN -- Piotr Łapiński
 • Okręg Lubelski Zrzeszenia WiN -- dr Sławomir Poleszak
 • Struktury białostockiego WiN-u w b. Prusach Wschodnich -- dr Waldemar Brenda
 • Mjr cc Stanisław Sędziak „Oset" -- dr Krzysztof Tochman
 • Komitet Porozumiewawczy Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej -- dr Marek Gałęzowski
 • Ekspozytury wywiadowcze Obszaru Południowego Zrzeszenia WiN na terenie Obszaru Centralnego -- dr Kazimierz Krajewski
 • Obwód Suwalsko-Augustowski Zrzeszenia WiN -- Bartłomiej Rychlewski
 • Inspektorat Podlaski Zrzeszenia WiN -- dr Mariusz Bechta
Liczba wejść: 48200, od Data publikacji 08.02.2016