Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje: Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Doświadczenia polskie w kontekście europejskim.

Wprowadzenie (PL)

Adam Siwek (Polska, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa)
Groby ofiar zbrodni niemieckich i sowieckich okresu II wojny światowej w Polsce (Graves of the victims of German and soviet crimes from the 2nd World War period in Poland)

Łukasz Kamiński (Polska, Instytut Pamięci Narodowej),
Groby ofiar zbrodni komunistycznych w Polsce. (Graves of the victims of German and soviet crimes from the 2nd World War period in Poland)

Andrzej Ciechanowicz (Polska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
„Non omnis moriar”. Genetyczna identyfikacja ofiar totalitaryzmów („Non omnis moriar”. Genetic identification of the victims of totalitarian regimes.)

Liczba wejść: 21404, od Data publikacji 25.08.2015