Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje: Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Doświadczenia polskie w kontekście europejskim.

Panel dyskusyjny (PL/ENG/RUS)

 
O tym nie można zapomnieć – jak uczyć o zbrodniach totalitarnych i ich ofiarach – panel dyskusyjny (This cannot get forgotten – how to teach about totalitarian crimes and their victims – discussion board)

Prowadzenie: Andrzej Zawistowski (Polska, Instytut Pamięci Narodowej)

Uczestnicy:

Eugenijus Peikštenis (Litwa, Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Litwy)
Jonny Daniels (Izrael, Fundacja From The Depths)
Karol Mazur (Polska, Muzeum Powstania Warszawskiego)
Jan Daniluk (Polska, Muzeum II Wojny Światowej)
Kamila Sachnowska (Polska, Instytut Pamięci Narodowej)

Liczba wejść: 21545, od Data publikacji 26.08.2015