Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje: Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Doświadczenia polskie w kontekście europejskim.

Archeologia terroru – ekshumacje cz.1 (PL/ENG)

 
Prelegenci:

Paweł Konczewski (Polska)
Archeologia w badaniach totalitaryzmów XX w. Rola i problemy poznawcze (Archaeology in researching totalitarian regimes of the 20th century. The role and cognitive problems)

Andrzej Kola (Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Polskie ofiary na cmentarzyskach NKWD w Charkowie (Piatichatki) i Kijowie (Bykownia) w świetle archeologii (Polish victims in the NKVD burial sites in Kharkov (Piatykhatky) and Kiev (Bykivnia) in light of archaeology)

Dominika Siemińska (Polska, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu)
Ekshumacje ofiar totalitaryzmów na Ukrainie, Białorusi i Litwie (Exhumations of the victims of totalitarian regimes in Ukraine, Belarus and Lithuania)

Pavel Vařeka, Radek Světlík (Czechy, Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie)
Archeologia czechosłowackiego Gułagu w kopalniach uranu (Archaeology of the Czechoslovak Uranium Gulag)

Liczba wejść: 21868, od Data publikacji 26.08.2015