Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje: Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Doświadczenia polskie w kontekście europejskim.

Poszukiwania historyczne cz.2 (PL/RUS/ENG)

Prelegenci:

Dariusz Dukaczewski, Karol Karwel (Polska, Instytut Geodezji i Kartografii), Zbigniew Kulikowski (Polska, Instytut Pamięci Narodowej)

Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do poszukiwania miejsc wskazujących na obecność jam grobowych ofiar zbrodni totalitarnych (Using remote sensing data in searching for places indicating an existence of grave pits of the victims of totalitarian crimes)

Remigijus Černius (Litwa, Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Litwy)

Upamiętnienie traumatycznego doświadczenia totalitarnego: masowe pole grobowe w Tuskulanach (Commemoration of totalitarian traumatic experience: massive burial site in Tuskulenai)

Marcin Zwolski (Polska, Instytut Pamięci Narodowej)

Ślady historyczne po miejscach pochówku ofiar powojennych zbrodni na Białostocczyźnie (Historical traces of burial sites of the victims of post-war crimes in the city of Białystok and its surrounding area)

Liczba wejść: 21260, od Data publikacji 26.08.2015