Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje: Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Doświadczenia polskie w kontekście europejskim.

Poszukiwania historyczne cz.1 (PL/RUS)

Prelegenci:

Tomasz Łabuszewski (Polska, Instytut Pamięci Narodowej)

Poszukiwania śladów po miejscach zbrodni komunistycznych – zamierzenia i efekty ogólnopolskiego programu historycznego (Searching traces of sites where communist crimes were perpetrated – goal and effects of nationwide Polish historical programme)

Jan Rachinskiy (Rosja, Stowarzyszenie Memoriał)

Poszukiwania miejsc pochówku ofiar Wielkiego Terroru w Rosji. Wysiłki i osiągnięcia Memoriału. (Seeking burial sites of victims of the Great Purge in Russia. Efforts and achievements of the Memorial Society)

Eugenijus Peikštenis (Litwa, Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Litwy)

Poszukiwanie, identyfikacja i upamiętnienie ofiar reżimów totalitarnych. Doświadczenia Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Litwy (Searching, identification and commemoration of victims of totalitarian regimes. Experiences of Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania)

Nikita Pietrow (Rosja, Stowarzyszenie Memoriał)

Obława Augustowska – zbrodnia bez przedawnienia (Augustów Roundup – crime without statute of limitations)

Liczba wejść: 21520, od Data publikacji 26.08.2015