Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje: Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Doświadczenia polskie w kontekście europejskim.

Archeologia terroru – ekshumacje cz.2 (PL/ENG/RUS)

Prelegenci:

Marius Oprea (Rumunia, Rumuński Instytut Historii Najnowszej)
Ekshumacja ofiar Securitate w Rumunii (Exhumations of Securitate victims in Romania)

Olgierd Ławrynowicz (Polska, Uniwersytet Łódzki)
Ponowne badania jam grobowych i ich archeologiczny potencjał poznawczy. Przykłady z Łodzi i Warszawy (Renewed research of grave pits and their cognitive archaeological potential. Examples from Łódź and Warsaw)

Adam Falis (Polska)
Wspólny grób ofiar różnych totalitaryzmów – ekshumacje na terenie dawnego więzienia w Białymstoku (A mass grave of the victims of different totalitarian regimes – exhumations on the area of the former Białystok prison)

Liczba wejść: 21406, od Data publikacji 26.08.2015