Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje: Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Doświadczenia polskie w kontekście europejskim.

Od ekshumacji do identyfikacji cz.2 (PL)

 
Prelegenci:

Anna Niemcunowicz-Janica (Polska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Udział Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ekshumacji w Olmontach w 1996 r. (Participation of the Clinic of Forensic Medicine of the University of Białystok in the exhumation in Olmonty in the year 1996)

Tomasz Kupiec (Polska, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie)
Badania DNA ofiar zbrodni totalitarnych w doświadczeniach Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie (DNA research of the victims of crimes of totalitarian regimes – experiences of the Institute of Forensic Research in Krakow)

Andrzej Ossowski (Polska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
Identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych w Polsce – doświadczenia własne (Identification of victims of crimes of totalitarian regimes in Poland – own experiences)

Dyskusja (Discussion)

Liczba wejść: 21408, od Data publikacji 26.08.2015