Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje: Reappraisal of Communist Dictatorship

IPNtv Konferencje: Reappraisal of Communist Dictatorship – keynote speaker (PL)

Konferencja „25 lat europejskich doświadczeń w rozrachunku z dyktaturą komunistyczną – osiągnięcia i porażki" („Reappraisal of Communist Dictatorship. 25 Years of european experience: achievements and fallures"). Wykład inauguracyjny:

keynote speaker – Łukasz Kamiński, President of the Institute of National Remembrance

Liczba wejść: 23197, od Data publikacji 20.07.2015